Publicerad 2023-06-13

Ny infrastruktur och förbättrad kollektivtrafik: Östersundslänken tar form med stöd från Trafikverket

Den 1 juni tilldelades Östersunds kommun 80 miljoner i stöd från Trafikverket genom stadsmiljöavtalet för att främja hållbara stadsmiljöer. Dessa medel kommer att användas för att möjliggöra byggandet av Östersundslänken och ett cykelgarage vid Järnvägsstationen.

Genom byggandet av Östersundslänken kommer en ny infrastruktur att skapas, vilket kommer att ge utrymme för kollektivtrafiken i gatumiljön samtidigt som kapaciteten för busshållplatserna och standarden längs sträckan kommer att förbättras avsevärt.

"Östersundslänken utgör en viktig pusselbit för att uppnå våra kommunala mål för en balanserad färdmedelsfördelning", säger Tom Buurman, kollektivtrafiksamordnare i Östersunds kommun. "Vi strävar efter att år 2023 ha 40 procent av transporterna inom Östersunds tätort utförda med bil, 20 procent med kollektivtrafik och 40 procent med aktiva transportsätt såsom cykel och gång.”

Byggnationen av Östersundslänken planeras att påbörjas under hösten 2023 och förväntas vara ett betydelsefullt steg mot att förverkliga visionen om en hållbar och framtidssäker kollektivtrafik i Östersund.

För mer information om Östersundslänken, läs mer här: Östersundslänken

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-06-13