Publicerad 2023-06-15

Östersunds bibliotek har varit hbtqi-certifierade sedan 2016

Certifieringen är en bekräftelse på att vi arbetar strategiskt och målinriktat för ett respektfullt bemötande av alla biblioteksbesökare, samt för en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtqi-perspektiv.

Östersundshjärtat i regnbågsfärger

Östersunds bibliotek har nyligen gjort en ny hbtqi-omcertifiering med RFSL, och det uppdaterade certifikatet gäller nu från maj 2023 till och med maj 2026. Begreppet hbtqi avser: homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner.

Viktigt att alla känner sig välkomna

I certifieringen ingår bland annat att all personal har fått ökad kunskap om hbtqi, diskriminering, arbetsmiljö och bemötande. Det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för systematiskt arbete, uppföljning och kvalitetssäkring.

- Det är viktigt att vi som arbetar på bibliotek har denna kunskap och att alla känner sig välkomna att besöka folkbiblioteken i Östersunds kommun, säger Maj Eriksson, bibliotekschef.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-06-15