Publicerad 2023-06-16

Östersunds bibliotek får drygt en halv miljon kronor från Kulturrådet

Pengarna kommer från Kulturrådets statliga satsning ”Stärkta bibliotek”. Ändamålet är att öka utbudet och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i hela landet.

två unga läser böcker

Östersunds bibliotek har ansökt och beviljats 570 000 kronor från Kulturrådet. 220 000 kronor ska användas till inköp av litteratur för folk- och skolbibliotek i kommunen. Det innebär att många av kommunens elever på grundskolorna kommer att få tillgång till mer ny litteratur till skolbiblioteken men även litteratur till folkbiblioteken för barn och ungas på deras fritid. 
- Det är roligt att vi har blivit beviljade dessa medel för att kunna arbeta tillsammans med barn och unga samt att köpa in ny litteratur till både folk- och skolbibliotek i kommunen, säger Maj Eriksson, bibliotekschef.

Meningsfulla aktiviteter kan öka intresset

Resterande 350 000 kronor kommer gå till ett projekt för att öka barns och ungas delaktighet i utvecklandet av läsfrämjande verksamhet för målgruppen. Fokus kommer att vara på barn och unga i åldersgruppen 12 - 16 år. Östersunds bibliotek kommer att arbeta tillsammans med barn och unga utifrån Barnkonventionen. Vi kommer även att involvera målgruppen för att skapa meningsfulla aktiviteter som kan leda till ett ökat intresse för bibliotekets verksamhet. Östersunds bibliotek ska fortsätta att arbeta mer utåtriktat och göra mer verksamhet utanför de fasta bibliotekslokalerna, samt samverka med civilsamhället för att nå nya användare. Ytterligare ett fokusområde är att verksamheten ska fortsätta arbetet med barn och unga med funktionsnedsättning och tillsammans skapa verksamhet utifrån deras villkor. 

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-06-16