Publicerad 2023-06-27

Nya sorteringssymboler på återvinningscentralen i Odenskog

Lits återvinningscentral var först ut med de nya sorteringssymbolerna. Nu står Odenskog på tur.

2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt skyltsystem med symboler som kan användas över hela Norden.

- Tanken med ett gemensamt symbolsystem är att man ska kunna känna igen sig och sortera rätt var man än är i Norden, förklarar Joakim Björkström, verksamhetsutvecklare på Avfall Återvinning.

Många har säkert redan sett de nya symbolerna i soprummet.

De här symbolerna kanske du känner igen från soprummet.

Två symboler kan bli lite luriga

Under våren fick Lits återvinningscentral nya skyltar med de nya symbolerna. De allra flesta symbolerna är lätta att tolka. Men några containrar får både nytt namn och ny symbol.

- Det har gått ganska bra men två av symbolerna är lite luriga, säger Joakim. Det har varit lite förvirring och en del frågor kring dem.

Det som ska till soptippen (keramik, glas, mineralull till exempel) kommer nu heta ”ej återvinningsbart” och på den skylt som löd ”papper, textil - till förbränning” kommer det nu stå ”energiåtervinning”.

- De nya skyltarna återspeglar lite vad som händer med avfallet efter att du har slängt det, säger Joakim. Det som hamnar på soptippen är ju inte möjligt att återvinna eller återbruka på något sätt, alltså ej återvinningsbart. Och det som hamnar i energiåtervinning eldas upp och blir fjärrvärme, det återvinns alltså till energi, förklarar Joakim.

Fråga personalen om du är osäker

Bytet av skyltar kommer att påbörjas under torsdag morgon och man hoppas vara färdig efter helgen. Den första tiden efter att de nya skyltarna är på plats så kommer det också att finnas gott om personal på rampen.

- Alla nya skyltar kommer att ha tilläggsskyltar med exempel på vad man ska slänga där. Men är man osäker så fråga. Vi är där för att hjälpa, säger Joakim.

Här kan du se de nya symbolerna och hur man sorterar.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-01