Publicerad 2023-06-27

Startskott för Trafiklyft norra Odenskog

Nu har detaljplanen för Odenskogsområdet vunnit laga kraft och det börjar bli dags för första steget i det som kallas Trafiklyft norra Odenskog. I slutet av augusti sätts spaden i jorden vid Körfältsvägen, som bland annat ska förbättras och förlängas.

– Alla formella steg är avklarade och vi kan börja jobba konkret för att förbättra trafiksituationen i norra Odenskog. Det kommer att bli störningar under byggtiden, men jag hoppas och tror att alla kommer att bli nöjda i slutänden. Det är hög tid att vi får bättre flyt i trafiken i det här området, säger projektledare Marina Koster.

Från Konstapelgränd till Mosippan

Ombyggnationerna av Körfältsvägen kommer att ske från Konstapelgränd till och med övergångsplatsen vid Mosippans förskola. Den befintliga bilvägen ska breddas och refuger byggas för att göra övergångar mer trafiksäkra. Det blir också en helt ny busshållplats och ett 160 meter långt bullerskydd vid förskolan.

– Dessutom kommer vi att förbereda för en ny rondell på Hagvägen, mellan McDonalds och där Bauhaus ska ligga. En ny bit väg behöver byggas fram till den rondellen och den kommer att följa den nuvarande gång- och cykelvägen, berättar Marina Koster.

Gång- och cykeltrafik kommer inte att påverkas alls, men vägen stängs för all genomfartstrafik och alla bussar leds om. Bara de som bor i området kommer att få köra bil in.

Största bygget 2024

Byggnationerna runt Körfältsvägen beräknas vara klara i slutet av november. Den största, och mest intensiva, byggperioden i norra Odenskog sker dock inte förrän sommaren 2024. Då ska bland annat de två nya rondellerna som syns i skissen ovanför byggas.

Mer information om Trafiklyft norra Odenskog


Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-06-27