Publicerad 2023-06-29

Biståndskuren på återvinnings­centralen i Odenskog stänger

Biståndskuren på återvinningscentralen har funnits i omkring 15 år och varit väldigt populär. Men det ökade intresset och bristen på personalresurser gör att den tvingas stänga. Kommunen ska nu jobba vidare med återbruk på andra sätt.

Biståndskuren har fungerat genom ett samarbete med biståndsorganisationerna i Östersund. Privatpersoner lämnar möbler, kläder och andra saker som sedan biståndsorganisationerna turas om att hämta upp och sälja vidare. En tid testades också en ge och ta-funktion där privatpersoner kunde ta saker ur kuren.

– Vårt jobb är att samla in och hantera avfall från kommunens invånare. Men vi har också i uppgift att hjälpa medborgarna att minska sitt avfall. Vi vill uppmana till återbruk och second hand. Därför känns det tråkigt att behöva stänga kuren men vi saknar resurser för att få den att fungera som vi vill, säger Joakim Björklund, verksamhetutvecklare på Avfall återvinning.

Kuren har inneburit mycket jobb

Kuren har haft en del problem och inneburit mycket jobb både för personalen på återvinningscentralen och biståndsorganisationerna. Under helgernas ge och ta har det till exempel blivit väldigt stökigt i kuren och gjort det svårt för biståndsorganisationerna att hämta grejerna. Dessutom har mängden saker som lämnats in ökat samtidigt som kvaliteten på grejerna försämrats de senaste åren.

– För att det här ska funka bra behöver vi ha en bemannad kur med någon som kan göra en bedömning på grejerna med en gång och avgöra om det är möjligt att sälja vidare eller inte. Det har vi inte möjlighet till idag och det gör att hela upplägget med biståndskuren kostar mer i tid och arbete än det smakar, förklarar Joakim. Därför har vi tillsammans med biståndsorganisationerna beslutat att stänga kuren.

Kuren kommer att stängas från och med fredag 30 juni men det kommer fortfarande gå att skänka friluftsprylar till Fritidsbanken direkt på återvinningscentralen. Möbler, kläder, husgeråd och annat får man åka vidare med till valfri biståndsorganisation.

Jobbar vidare med återbruk

– Vi både vill och ska jobba vidare med återbruk och second hand på andra sätt. Bland annat i den nya återvinningscentralen och kretsloppsparken vi vill bygga, säger Joakim.

Men biståndskuren kommer inte stå tom.

– Vi planerar att använda kuren och ytan på andra sätt. Bland annat tänkte vi testa insamling av avfall som vi idag inte har för att se hur det funkar. Till exempel textil som kan gå till återvinning istället för förbränning, försäkrar Joakim.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-06-29