Publicerad 2023-07-04

Tandsbyns nya avloppsreningsverk är i drift

I december berättade vi att bygget av Tandsbyns nya avloppsreningsverk var igång. Nu är det färdigt och har börjat rena avloppsvatten från boende och företag.

Tandsbyns nya reningsverk

Det nya reningsverket renar vattnet på samma sätt som innan men med ny teknik.

- Avloppsvattnet går igenom både biologisk och kemisk rening. Tidigare har reningen skett i bassänger men nu kommer vi att använda speciella tankar istället. Reningsverket får högre kapacitet och vi får en bättre arbetsmiljö, förklarar Hanna Lindblom, projektsamordnare för Avfall VA.

Verket ska trimmas in

Reningsverket är slutbesiktat och kördes igång för två veckor sedan och det gamla har kopplats bort. Dammarna som tillhörde det gamla verket används dock fortfarande.

- Det tar ett tag innan vi trimmat in verket för att fungera på bästa sätt. Vi behåller dammarna extra säkerhet under den här första perioden. Men planen är att även de ska tas bort så småningom, säger Hanna.

Det gamla reningsverket kommer att rivas och Östersunds kommun undersöker om det går att återanvända en del av materialet till andra projekt.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-07-04