Publicerad 2023-07-05

Östersund Purple Flag-certifierat – satsning på tryggare stadskärna gav utdelning

Nu kan Östersund glädjas åt att vara Purple Flag-certifierat! Certifieringen är ett bevis på att satsningen på en bättre och tryggare stadskärna har gett utdelning.

Under en längre tid har Östersunds kommun tillsammans med Destination Östersund, polisen, bostadsbolag med flera samarbetat för att göra Östersunds stadskärna inbjudande, tryggt och säkert – med målet att bli Purple Flag-certifierat.

– Jag gläds åt det engagemang som finns i Östersund och att vi nu kan titulera oss som Purple Flag-certifierade, säger Alexander Kärngard, trygghetssamordnare på Östersunds kommun, som arbetat med satsningen.

Certifierad av Svenska stadskärnor

Purple Flag är en arbetsprocess som gör den utvalda platsen trygg, levande och attraktiv genom samverkan mellan platsens olika aktörer. Det är medlemsorganisationen Svenska stadskärnor som granskar och certifierar de områden och städer som uppfyller kriterierna för en tryggare stadskärna.

Fokus på upplevd otrygghet

Purple Flag-modellen har fokus på den upplevda otryggheten i staden, orten eller platsen. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt, socialt och hållbart Purple Flag-område, där invånare, besökare och näringsidkare känner sig trygga oavsett tid på dygnet.

Samverkan på bred front gav resultat

– För att nå bra resultat krävs en god samverkan på bred front. I och med arbetet med Purple Flag har flera viktiga aktörer kunnat satt sig ned tillsammans och skapat en helhetsbild över stadskärnan och de områden som behöver prioriteras. Från strategisk nivå ut till verkligenheten och de faktiska åtgärder som har satts in. Allt från trygghetsvandringar, ökad kvällsbelysning, åtgärdsplan busstorget, med mera, säger Alexander Kärngard.

– Att vi dessutom har arbetat politiskt förankrat via kommunen och polisens medborgarlöfte talar för att arbetet är prioriterat och att vi samtliga tillsammans kommer att fortsätta arbeta för ett tryggt Östersund.

Läs mer om Purple Flag

Läs mer i pressmeddelandet från Destination Östersund: Östersund är nu Purple Flag-certifierat. Här hittar du även länkar vidare till underlaget för Östersunds certifiering samt mer information om medlemsorganisationen Svenska stadskärnor.

Östersunds certfikat för Purple Flag, underskrivet av Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor AB.Förstora bilden

Certifikatet i sin helhet. Klicka för att förstora.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-01