Publicerad 2023-07-19

Pratbänkar, ett nytt initiativ för att motverka ofrivillig ensamhet i kommunen

Runt om i stan finns det nu så kallade pratbänkar utplacerade. Dessa bänkar syftar till att uppmuntra människor att prata med varandra. Vem som helst kan sätta sig på en bänk, och därmed signalera att man är öppen för spontana samtal.

Margareta, Gertrud och Margareta sitter på en av de nya pratbänkarna vid Stjärntorget. 

Från vänster: Margareta Lindhagen, politiker och vice ordförande Vård och Omsorgsnämnden, Gertrud Nygren, distriktsordförande PRO Jämtlands Län, och Margareta Winberg, politiker och ordförande Vård och Omsorgsnämnden.

Nu har Östersunds kommun invigt de första pratbänkarna. Bänkar som syftar till att öka möjligheten till samtal och spontana möten för att motverka ofrivillig ensamhet i kommunen. Tanken är att om man sätter sig på bänken ska det signalera att man önskar prata, och förbigående kan då sätta sig och samtal inleds. Just pratbänkar är ett verktyg man valt att satsa på. Men fler projekt och satsningar är på gång för att motverka ensamhet, framför allt hos de äldre.

Margareta Winberg, politiker och ordförande Vård och Omsorgsnämnden, ledde invigningen av bänkarna tillsammans med vice ordförande Margareta Lindhagen. Initiativet kommer från Gertrud Nygren, ordförande för PRO Jämtlands Län, där de jobbar mycket med ofrivillig ensamhet.

Jag såg i en tidning från södra Sverige att de hade pratbänkar och tänkte vad kan Östersund göra för att leva upp till det här och göra något för sina medborgare. Det är inte bara äldre utom alla har behov av att prata med någon, säger Gertrud.

Bänkarna är designade ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det ska vara enkelt att både sätta sig ner och resa sig upp. Sittdelen är något högre än andra bänkar, och den gula metallstången har upphöjningar på båda sidorna som fungerar som ett stöd.

Bild på en pratbänk vid stortorget. I bakgrunden ser man gågatan och folk som rör sig längre bort. 

En av kommunens pratbänkar vid Stortorget.

Pratbänkar, även kallat gulabänkar, finns på fler platser i landet. Bland annat i Göteborg där man även kunnat se att folk sätter sig på bänkarna och pratar med varandra precis som det är tänkt. I Östersund finns det nu fyra bänkar. Fler bänkar kommer att placera ut runt om i kommunen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-07