Publicerad 2023-08-15

Rapport från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen samlades under tisdagen till sitt första sammanträde efter sommaren. Under mötet beslutades att lägga in ett nytt ärende med anledning av Sveriges spännande resa i fotbolls-VM.

Laget förlorade visserligen mot Spanien under sittande kommunstyrelsesammanträde, men damerna kan bärga bronset på lördag.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna att kommunen anordnar en allmän visning av bronsmatchen på Stortorget under kommande lördag den 19 augusti klockan 10.00. Matchen ska visas på storbildsskärm.

Destination Östersund får i uppdrag att ordna arrangemanget, som beräknas kosta 115 000 kronor.

I samband med visningen kommer en swishkampanj att ordnas där besökare kan skänka pengar direkt till något av kommunens sex damfotbollslag. Förhoppningen är även att damlagen kan vara på plats för att värva medlemmar och informera om sina verksamheter.

Nu hoppas kommunen att riktigt många kommer till Stortorget och hejar fram de svenska fotbollsdamerna. Väderprognosen lovar strålande sommarväder.

Staket byggs vid Birgers Äventyrsland

Ett medborgarförslag föreslår att det ska byggas ett staket mellan gång- och cykelvägen och Birgers Äventyrspark i Dalhemsparken/Surfbukten.

Förslagsställaren skriver:

“Som cyklist känns det mycket riskabelt att passera äventyrsparken med familjer som går mitt i cykelbanan och barn som springer tvärs över den. Även om målsmännen generellt sett har god uppsikt över sina barn så är sikten för dålig för att man ska hinna reagera om ett barn skulle få för sig att springa över vägen.”

Kommunstyrelsens röstade för medborgarförslaget, som nu ska upp för beslut i Kommunfullmäktige.

Nyttjandet av Gövikenhallen i höst

Räddningstjänsten har gjort tillsyn i Gövikenhallen. Flera brister blev kända. Bristerna ska vara åtgärdade senast 1 december 2023.

För att kunna använda hallen har Affärsområde Fastighet införskaffat ett tillfälligt brandlarm för att kunna hålla våningsplan 1 tillfälligt öppet, samt delar av våningsplan 2 öppet i mycket begränsad omfattning.

Friidrottsföreningarna (ex ÖGIF, Marieby IF och Castor IF) ska kunna fortsätta sin verksamhet i stort sett som vanligt under hösten. Bågskytteföreningarna (ex Jämtlands bågskytteförening) ska även dessa kunna fortsätta sin verksamhet under hösten.

Även för skytteföreningarna/luftgevärsskytte (ex A4 Skytteförening, Fältjägarna Skytte) för luftgevärsskyttet skall verksamheten kunna fortsätta.

Kommunstyrelsen godkände upplägget.

Ladd-el till självkostnadspris

Enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige ska laddstationer på landsbygden vara befriade från avgift. Konkurrensverket uppmanar dock de kommuner som valt att erbjuda gratis el vid publika laddstationer att sluta med det, eftersom det begränsar förutsättningarna för privata aktörer att erbjuda laddtjänster.

Tekniska nämnden föreslår därför att samtliga av kommunens publika laddstationer ska avgiftsbeläggas med 3,68 kr/kWh. Avgiften beräknas motsvara kommunens självkostnad för att tillhandahålla tjänsten.

Laddstolpar finns idag i Fåker (1 st), Tandsbyn (1 st), Orrviken (1 st), Lillsjöhögen (1 st), Häggenås (1 st) och vid Östersunds arena (5 st).

Kommunstyrelsen tillstyrkte tekniska nämndens förslag, som nu ska upp i Kommunfullmäktige.

Mer konkret och detaljerad koldioxidbudget

Miljöpartiet föreslår i en motion att Östersunds kommun ska upprätta en koldioxidbudget. Motionen tar fasta Östersunds kommuns beslutade klimatmålsättningar, där det bland annat framgår att utsläppen av klimatpåverkande gaser i kommunen ska vara noll år 2030.

I motionen föreslås att kommunen ska upprätta en mer konkret och detaljerad koldioxidbudget för kommunorganisationen, med en färdplan att nå målet år 2025, och en koldioxidbudget för kommunens geografiska område, med en färdplan att nå målet år 2030.

Ärendet har beretts och Miljö-och samhällsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att en koldioxidbudget för kommunens geografiska område och i kommunorganisationen redan finns och används.

Kommunstyrelsen beslutade dock att inte avslå motionen, utan att återemittera ärendet. Återremiss är när en styrelse eller annat beslutande organ avstår från att fatta beslut, utan i stället skickar tillbaka ärendet för ytterligare behandling.

I beslutet om återremiss sägs bland annat:

Den handlingsplan som hänger med klimatstrategin behöver kvantifieras så att de mest effektiva åtgärderna prioriteras skyndsamt. I budgeten ska målen brytas ned per verksamhet/ förvaltning och år så att det är tydligt vem som bär ansvar för att åtgärderna genomförs. Målen ska vara tydliga för förvaltningschefer att styra mot utifrån sin verksamhet och ska löpande följas upp i t ex tertialrapporter.

Information om befolkningsutvecklingen

Kommunstyrelsen fick information om befolkningsutvecklingen i kommunen.

Enligt prognoserna kommer kommunen att årligen öka med 473 personer de kommande åren. Det är cirka hundra personer färre än vad man hoppas på i visionen om att Östersund ska ha 75 000 invånare 2040.

Statistiken visar även att befolkningen som är äldre än 80 år ökar i antal, samt att det föds färre barn än tidigare.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-08-15