Publicerad 2023-08-31

Alla ska kunna gunga!

På några av våra lekplatser finns tillgänglighetsanpassade gungor; så kallade fågelbogungor som ett barn kan ligga i, och gungor med hög rygg och stöd i sidorna, där barn som behöver lite mer stöd, kan sitta och gunga. Nu finns också en rullstolsgunga på lekplatsen i Lövbergaparken för rullstolsburna barn.

En gunga för rullstolsburna

Bild från invigningen av rullstolsgungan

Det har inte alltid varit enkelt för alla att ta sig in på en kommunal lekplats och använda lekredskapen. Men sedan några år arbetar vi målmedvetet med att göra lekplatserna tillgängliga för alla. Till exempel lägger vi numera en markbeläggning som ska vara både hård och mjuk; hård så att det går lätt att rulla in med barnvagnar, rullatorer och rullstolar, och samtidigt mjuk att trilla på.

Lövbergaparkens lekplats är mest tillgänglig

I Lövbergaparken finns den kommunala lekplats där tillgängligheten är bäst. Där finns lättrullad mark och flera tillgängliga lekredskap. Nu finns där också en rullstolsgunga för rullstolsburna barn. För att använda gungan krävs dock tillsyn av vuxna. Därför är gungan låst.

Läs mer om Lövbergaparkens tillgängliga lekredskap och var nyckeln till rullstolsgungan finns

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-07