Publicerad 2023-08-31

Rapport från Tekniska nämnden 31 augusti

2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar. I Östersund läggs uppdraget ut på entreprenad. Det beslutade Tekniska nämnden på sitt sammanträde. Nämnden beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att förlänga perioden för uteserveringar.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Beslut om entreprenad för insamling av förpackningar

Att kommunerna tar över insamlingsansvaret för förpackningar från producenterna 1 januari 2024, grundar sig i ett regeringsbeslut från 2022. Tekniska förvaltningen har utrett olika alternativ - tillsammans med en konsultfirma - för att se hur man kan lösa det nya uppdraget på bästa sätt. Slutsatsen är att det är svårt att lösa uppdraget i egen regi på så kort tid. Framför allt beror det på långa leveranstider av fordon, men också på att det tar tid att rekrytera personal.

Tekniska nämnden beslutade om två typer av entreprenad. När det gäller insamling vid Återvinningsstationerna gör kommunen en upphandling. Insamlingen till flerfamiljshusen kommer att hanteras med ett auktorisationssystem. Det innebär att flera entreprenörer kan ansöka om att utföra ett uppdrag.

Beslutet om auktorisationssystem grundar sig på konsultens rekommendation. Det handlar om många fastigheter och tiden är kort, innan ansvaret ska tas över.

Se över möjlighet till uteserveringar 1 april - 31 oktober

Efter ett intitiativärende från Centerpartiet beslutade Tekniska nämnden att ge Teknisk förvaltning i uppdrag att undersöka om det skulle vara möjligt att förlänga perioden för uteserveringar till att omfatta 1 april - 31 oktober.

Idag är perioden för markupplåtelse för uteserveringar 1 maj - 30 september. Syftet med att förlänga perioden är att levandegöra stadskärnan under en större del av året.

Förvaltningen ska återredovisa uppdraget till Tekniska nämnden den 22 september.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-08-31