Publicerad 2023-09-22

Vi måste alla hjälpas åt med dagvattnet

24 september är inte vilken dag som helst, utan dagvattnets dag. Och då är det helt ok att ställa frågan: vad är dagvatten?

Dagvatten är regn och snö som smälter på våra gator och torg. Det samlas i diken och svackor och rinner ut i gallerbrunnar som leder vattnet vidare till en sjö eller ett vattendrag.

I Östersund rinner mycket dagvatten ut i Storsjön, samma sjö som vi får vårt dricksvatten ifrån. Och det är en viktig detalj att veta, eftersom dagvatten innehåller en del föroreningar och bara en liten mängd dagvatten renas.

Ett förändrat klimat kräver mer dagvattenarbete

Men det är inte bara föroreningarna man behöver tänka på när man arbetar med dagvatten, mängden och hur länge det regnar är också viktiga saker att ta hänsyn till.

- Vi har ett lite annat väder nu än för 30 år sedan. Regnen numera är allt oftare skyfall, det vill säga att det kommer väldigt mycket regn på kort tid. Våra samhällen byggdes inte för den här typen av regn och vi måste tänka på ett annat sätt nu, förklarar Sol Kluge, dagvattenstrateg på Avfall VA. Dessutom är det högre krav idag på att rena dagvattnet innan det rinner ut i sjöar och vattendrag.

Hållbar dagvattenhantering

I kommunens arbete ingår att göra plats för en hållbar dagvattenhantering, både i befintliga miljöer och när det ska byggas nytt. Det innebär bland annat att mer vatten tas om hand på gröna ytor istället för att direkt ledas bort i ledningar. Med en hållbar dagvattenhantering rinner mindre och renare dagvatten ut i Storsjön.

- När nya stadsdelar eller stora byggen planeras så är vi med och tittar på hur entreprenören tänkt med dagvattenhantering. När vi bygger stora byggnader och lägger asfalt och betong på marken så tar vi ju ibland bort yta där vattnet annars hade kunnat tränga ner i marken. Istället rinner det ovanpå tak och parkeringar och då måste det få någonstans att ta vägen. Därför är det viktigt att göra plats för en hållbar dagvattenhantering när nya byggen planeras, säger Sol.

Genom att planera och bygga för att hantera regn och smältvatten så minskar risken för översvämningar och att vatten tränger in i källare och underjordiska garage till exempel.

Dagvattnets kvalitet är allas ansvar

Alla som bor och rör sig i kommunen har ett ansvar att se till att vårt dagvatten är så rent som möjligt. Släng skräp i sopkorgen, använd inte miljöfarliga kemikalier som riskerar att rinna ner i brunnar och tvätta inte bilen på gatan. Det är tre enkla saker som spelar stor roll.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-22