Publicerad 2023-10-09

Har du blivit utvald till SCB:s medborgarunderökning?

Om du har blivit utvald till att delta har du fått ett brev med information om undersökningen. Den kan besvaras både digitalt och analogt

Illustration olika människor ed blå bakgrund. Text: Är du utvald?

Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Vi är intresserade av just din uppfattning om dessa frågor. Du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att kunna svara. Oavsett om du är nöjd eller missnöjd vill vi veta vad du tycker!

Vanliga frågor och svar

Vem står bakom undersökningen?

Statistikmyndigheten SCB genomför medborgarundersökningen på uppdrag av Sveriges kommuner.

Varför har just jag blivit utvald?

Beroende på hur stor en kommun är drar SCB slumpmässiga urval på 1000, 1 200 eller 1 600 kommuninvånare från sitt register över befolkningen i Sverige. Att just du är med beror endast på slumpen.

Vad används mina svar till?

Dina svar används tillsammans med andras svar för att beskriva hur ni som bor i Östersunds kommun tycker det är att bo och leva i kommunen.

Vilka använder resultaten?

När SCB har samlat in svaren sammanställer de all statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framförallt av ledningen och kommunens förvaltningar.

Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till undersökningen komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. När data lämnas ut sker det restriktivt och efter särskild prövning. Forskning och statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess.

Kan någon få veta vad just jag har svarat?

I resultaten och statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat, ingen i din kommun kommer heller kunna se vad du svarat. Detta gäller oavsett om det är SCB eller forskare som tar fram statistiken.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-10-09