Publicerad 2023-10-23

Gïelevåhkoe Golken 23-29 b.- Samisk språkvecka 23-29 oktober

Buerie Biejjie! 23-29 oktober är det samiska språkveckan. Passa på att lära dig samiska ord eller fraser eller gå på några av de spännande aktiviteterna som arrangeras i Östersund. 

Samisk språkvecka på flera samiska språk.

För att höja de samiska språkens status

Den samiska språkveckan ska uppmärksamma de samiska språken och höja deras status. Syftet är även att öka kunskapen om de samiska språken och kulturen i hela samhället. Språkveckan uppmärksammas på flera håll i de nordiska länderna och av flera olika aktörer, i år är det fjärde året i rad som den samiska språkveckan genomförs.

— Under den här veckan hoppas jag att fler får möjlighet att höra och lära sig mer om våra samiska språk. I språken finns nycklarna till kulturen och andra sätt att se på världen och livet. Flerspråkighet är något som vi som samhälle ska sträva efter. Då har vi tillgång till fler världar och på så vis fler lösningar på utmaningar, säger Patricia Fjellgren, samisk kurs- och aktivitetssamordnare på Östersunds kommun.

Gör som Niklas och lär dig lite sydsamiska!

Det som traditionellt talas i Östersund är sydsamiska. Ta chansen att lär dig och använd sydsamiska under språkveckan med hjälp av vår affisch med fraser på sydsamiska. Men visste du att det förutom sydsamiska även finns Umesamiska, Pitesamiska, Lulesamiska och Nordsamiska i Sverige? Om du är nyfiken på skillnaderna kan du ladda ner affischen - Fraser på samiska - där du kan jämföra de olika samiska språken.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-10-23