Publicerad 2023-10-27

Sylvia nominerad till eDiamond Award för e-tjänst mot ensamhet

Som en av åtta nominerade i Sverige har kommunens Sylvia Mårtensson den 7-8 november chansen att vinna den prestigefulla utmärkelsen eDiamond Award för sin kunskap, sitt engagemang och sitt arbete med att minska den ofrivilliga ensamheten bland medborgarna.

Sylvia Mårtensson visar praktiska hjälpmedel i ett kök.

– Projektet som utmynnade i e-tjänsten "Enkla videosamtal" riktar sig särskilt till den del av befolkningen som för närvarande står utanför det digitala samhället. Genom att erbjuda en lösning som är lätt att använda, ville vi minska det digitala gapet och göra det möjligt för fler att dra nytta av digital kommunikation, säger Sylvia Mårtensson, som är projekt- och utvecklingsledare vid Vård- och omsorgsförvaltningen, och som nu alltså nominerats som mottagare av eDiamond Award.

– Arbetet är en av många delar för att få till ”Ett Östersund för alla” där hälsofrämjande och samhällsinkluderande insatser är en nyckel för ett hälsosamt åldrande, säger Vård- och omsorgsförvaltningens chef, Robert Brandt.

Enkla videosamtal

Tjänsten "Enkla videosamtal" är speciellt framtagen för att vara så enkel att verkligen alla kan använda den. Tidigare var det ofta komplicerat för anhöriga att ringa till någon på ett särskilt boende, då personalen först behövde hantera samtalet. Med den här lösningen kan samtalen ske direkt utan personalens inblandning, vilket sparar tid och resurser samt ökar känslan av frihet för de som ringer.

De huvudsakliga fördelarna med tjänsten inkluderar:

  1. Enkelhet: Tjänsten är utformad så att även de som inte är vana vid teknik lätt kan använda den. Istället för att navigera bland flera appar och funktioner krävs endast ett knapptryck för att nå de inlagda kontakterna.
  2. Effektivitet: Tidigare involverade videosamtal ofta personalen, vilket tog tid och resurser. Nu kan medborgarna och deras närstående kommunicera direkt.
  3. Ekonomiska och kvalitativa nyttor: Tjänsten förväntas leda till stora ekonomiska besparingar för kommunen. Dessutom bidrar den till ökad självständighet, delaktighet och trygghet för medborgarna, vilket kan minska ensamhet och förbättra livskvaliteten.
Porträttfoto av Sylvia Mårtensson.

Motivering

Så här lyder juryns motivering för Sylvia Mårtenssons nominering:

"För att de på allvar arbetar med frågan om att minska ofrivillig ensamhet bland sina medborgare. De samverkar med näringslivet och medborgarnas anhöriga. De ser både ekonomiska och kvalitativa nyttor. Detta genom en smart och enkel e-tjänst som medborgarna självständigt kan använda. Detta höjer livskvaliteten och möjliggör för medborgaren att stanna kvar i det egna hemmet längre genom samverkan mellan kommun och anhöriga."

eDiamond Award

eDiamond Award är ett pris med syfte belöna myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens eMedborgare.

Priset tillfaller den person och organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster.

Priset är instiftat av tidningen Offentliga Affärer och har blivit väl känt som ett ärofyllt pris i landets offentliga verksamheter.

I samband med eFörvaltningsdagarna 7-8 november utses vinnaren av ”eDiamond Award”.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-10-27