Publicerad 2023-10-27

Trygghetsvandring för ett säkrare och mer trivsamt Östersund

Säkerhetsåtgärder sätts i fokus i Östersunds kommun med en nyligen genomförd trygghetsvandring i Fjällmon. Denna insats är en del av det pågående arbetet ”Effektiv samordning för trygghet” (EST) och syftar till att förbättra den offentliga miljön och öka tryggheten för medborgarna i området.

Tre bilder som exempel på en del av området som innefattades av vandringen. 

I enlighet med våra medborgarlöften för 2023–2024 och som en del av vårt pågående arbete med EST, genomfördes en viktig trygghetsvandring i Torvalla kvällen den 10 oktober. Området för vandringen valdes utifrån antalet rapporter som inkommit till EST. Arågränd stod för en stor del av dessa rapporter. Trots detta inkluderade trygghetsvandringen ett större geografiskt område som en del av vår långsiktiga satsning på att genomföra trygghetsvandringar i hela områden.

Offentliga miljön och eventuella brister i fokus

Målet med vandringen var att granska den offentliga miljön och identifiera eventuella brister. Åtgärder som föreslås som resultat av denna granskning kommer att leda till en ökad trygghet för alla medborgare i Östersund. Efter att trygghetsvandringen har genomförts är det upp till Trygghetsamordnaren att sammanställa materialet och säkerställa relevanta aktörer får tillgång till resultatet.

Tre bilder från gångvägar där man påvisar att belysningen inte är tillräcklig och att det upplevs som mörkt.

Exempel på platser i området med bristande belysning och mörka skogspartier.

Vandringen utfördes av EST-gruppen som delades upp i två för att kunna täcka in hela Fjällmon. Deltagarna i vandringen inkluderade Trygghetssamordnaren, Säkerhetssamordnare från Vård- och Omsorgsförvaltningen, medlemmar från uppsökande teamet från Socialförvaltningen, flera representanter från Östersundshem, fastighetschefen från Rikshem, KlaraBo förvaltare för ÖSD, samt en ansvarig från Nattvandring.nu och en representant från en lokal bostadsförening.

Tre bilder som visar platser i området där man identifierat klotter i den offentliga miljön.

Exempel på platser i området där klotter identifierats i den offentliga miljön.

Tryggare och säkrare miljö i Östersund

Under vandrigen identifierades ett antal brister i den offentliga miljön. Genom att adressera och åtgärda dessa säkerhetsbrister, strävar Östersunds kommun efter att skapa en tryggare och säkrare miljö för alla medborgare.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-10-27