Publicerad 2023-10-31

Kriminalvården öppnar anstalt på Frösön

Cirka 70 nya jobb skapas när Kriminalvården nu beslutat om att etablera sig på Frösön i Östersund. Verksamheten ska inrättas i en länga med byggnader vid Frösö Strand.

Informationsträff 27 november

Välkommen till informationsträff om planerna på ett nytt fängelse.
Mer information om träffen finns här

Förtydligande 2 november

I Kriminalvårdens och kommunens information från den 31 oktober kan man få intrycket att förhandlingarna mellan Kriminalvården och fastighetsägaren Diös är avslutade och att hyreskontraktet är påskrivet av parterna. Så är inte fallet. Processen pågår med målet att en anstalt ska kunna etableras.

Klicka på länken och läs mer.

Niklas Daoson framför blivande fängelset.

- Den nya anstalten innebär värdefulla och långsiktiga arbetstillfällen till länet, säger Niklas Daoson, kommunstyrelsens ordförande i Östersund. I bakgrunden syns byggnaden som ska bli anstalt.

Tidigare har lokalerna använts för psykiatrisk vård, boende för asylsökande och HVB-hem.

Östersunds kommun gläds åt beslutet om anstalten Frösö Strand.

– Kriminalvården är en trygg arbetsgivare och den nya anstalten innebär värdefulla och långsiktiga arbetstillfällen till länet, dessutom är det ett viktigt tillskott för rättskedjan, säger Niklas Daoson, kommunstyrelsens ordförande i Östersund.

En sluten anstalt

En del byggkompletteringar kommer att behövas för att man ska kunna bedriva en bra och säker fängelseverksamhet. Bland annat behöver dubbla stängsel byggas runt det nya anstaltområdet.

Anstalten kommer att vara i säkerhetsklass 2, alltså en sluten anstalt med hinder för rymning och fritagning.

Blivande fängelsebyggnaden

Dubbla stängsel kommer att byggas runt det nya anstaltsområdet.

Utgångsläget är att anstalten Frösö Strand ska ha plats för cirka 80 intagna män, men eftersom beläggningssituationen inom Kriminalvården är väldigt pressad utreds också om antalet platser kan ökas ytterligare.

Målsättningen är att anstalten ska stå klar att tas i bruk i oktober 2025.

– Beslutet att känns väldigt bra. Dels finns det behov av en anstalt i området, dels så ger det nya jobb till Jämtland, säger Olof Vahlström, kriminalvårdschef för verksamhetsområde Falun, Östersund och Gävle.

Panorama över blivande fängelsebyggnaden.

Panoramabild som visar byggnadens långsträckta karaktär.

Dialogmöte den 27 november

Det planeras för ett dialogmöte för allmänheten på Frösön den 27 november. Exakt plats och tid meddelas senare.

Då kommer Kriminalvården och kommunen att medverka och svara på frågor.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-01