Publicerad 2023-11-08

Gratis mensskydd införs

Östersunds kommun satsar på jämställdhet genom införandet av gratis mensskydd på grundskolor, fritidsgårdar, badhus och idrottsanläggningar.

Östersunds kommun tar ett stort steg mot ökad jämställdhet, delaktighet och trygghet för unga människor genom att införa kostnadsfria mensskydd.

Behållarna kommer att finnas på kommunens grundskolor med årskurs 4-9, fritidsgårdar och idrottsanläggningar.

Gör vardagen lättare

Mens är en självklar del av livet för hälften av alla medborgare. Att tillgodose behovet av mensskydd gör vardagen lättare inte bara för alla tjejer och kvinnor, utan även för ickebinära och transpersoner.

- Att tillgängliggöra mensskydd för unga bidrar också till att vi minskar stigmat, bryter tabun och främjar en viktig dialog om mens, men även om könsidentiteter. Här kommer skolan och fritidsgårdarna att kunna jobba vidare. Behållarna med mensskydd är en bra grund till den här typen av dialoger, säger Rosi Hoffer, kommunalråd (S).

(Texten fortsätter under den gula faktarutan :-)

Viktigt om könsidentiteter

  • När vi pratar om kön brukar vi ofta prata om manligt och kvinnligt kön. Men alla människor känner inte att de passar in i något av dessa fack. De känner sig inte helt som en kille eller helt som en tjej och kan identifiera sig på olika vis. Könsidentitet eller könsuttryck har inget med den sexuella läggningen att göra.
  • En ickebinär person är någon som varken identifierar sig som man eller kvinna, utan något annat. De kan känna sig som både kille och tjej, något mitt emellan eller något helt annat. En del är inget kön alls. Att vara ickebinär betyder inte samma sak för alla som identifierar sig som det.
  • En transperson är någon som inte känner att deras könsidentitet eller könsuttryck stämmer överens med det kön de tilldelades vid födseln. Det kan också handla om att man väljer att klä sig på ett sätt som bryter mot samhällets förväntningar.

Målet med satsningen är att ingen ung person ska hindras från att gå i skolan eller delta i fritidsaktiviteter på grund av sin mens.

- Mensskydd är en viktig del av livet för alla som har mens, och tryggheten att veta att det finns när en behöver det ska inte vara beroende av familjens ekonomi eller tillgång till rätt produkter. Mensskydden i behållarna kommer nog för de flesta vara en backup, en har oftast egna, men så är det inte för alla och då är det bra att det finns gratis, säger Elin Fluur, utvecklingsstrateg på Östersunds kommun.

Rätt till självständighet

Det kan även vara lätt att glömma sina egna skydd, eller så kan mensen komma när man minst anar det. Det är extra vanligt när man är ung och nyligen har börjat få mens.

- När mensskydd alltid finns tillgängliga på toaletterna säkerställer vi unga människors rätt till självständighet, utan att behöva fråga personal eller kompisar om hjälp, säger Elin Fluur, utvecklingsstrateg på Östersunds kommun.

Kommunalråden (fr v) Rosi Hoffer och Effie Kourlos

Kommunalråden (fr v) Rosi Hoffer och Effie Kourlos tycker att satsningen på gratis mensskydd är en väldigt viktig satsning.

En viktig satsning

De kostnadsfria mensskydden kommer att finnas tillgängliga under senhösten. Satsningen kostar årligen cirka 300 000 kr.

- Det är en viktig satsning och mycket väl värt pengarna eftersom det ger unga människor likvärdiga förutsättningar att känna sig trygga i sin vardag. Att erbjuda kostnadsfria mensskydd är ett viktigt steg mot att uppnå detta mål och att främja jämställdhet, säger Effie Kourlos, kommunalråd (C).

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-11-09