Publicerad 2023-11-24

Att slänga möbler - den sista utvägen när kommunen återbrukar

Östersunds kommun har hög svansföring vad gäller hållbarhet. Vi har högt ställda klimatmål, och är dessutom en av 23 svenska städer som leder omställningen genom satsningen Klimatneutrala städer 2030. Vi är duktiga och gör många rätt, men en bild på slängda möbler väcker frågor om vi verkligen lever som vi lär.

Hållbarhetsarbete är komplext. I många fall är det stora frågor och många olika perspektiv som ska vägas in. Ibland är det dock så pass enkelt som att inte slänga hela och funktionella saker.

Anders Wennerberg, kommundirektör, förklarar:

Utgångspunkten är alltid att vi ska hantera skattemedel på ett bra och försiktigt sätt. Vi ska inte byta ut möbler eller annan utrustning om den fortfarande fyller sitt syfte. Vi ska inte heller kasta material som fungerar. Om vi inte behöver materialet i vår verksamhet ska vi söka andra vägar, så att det kommer till användning någon annanstans.

Elisabet Rödén, Barn och utbildningsförvaltningen, berättar hur de jobbat med återbruk av möbler vid de omfattande skolrenoveringarna:

På våra kommunala skolor har rektorerna stöd av intendenter som är ansvariga för de möbler och inventarier som finns i verksamheten. Så här ser tågordningen ut när det gäller återbruk av möbler:

  • I första hand återbrukar vi möbler från skolor genom att, via intendentgruppen, gå ut till övriga verksamheter.
  • I andra hand erbjuder vi alla rektorer kvarvarande möbler som då går ut till verksamheterna.
  • I tredje hand erbjuder vi kommunens möbelgrupp att hämta möbler för återbruk.
  • I fjärde hand får hjälporganisationer hämta möbler och annat för återbruk.

Det som sedan kvarstår är möbler som ingen av ovanstående är intresserade av. Det är till exempel bord med sönderhackade skivor, trämöbler som det gått flisor i, stoppade möbler som är smutsiga och trasiga eller plaststolar med sprickor i. Men det händer även att det är hela och fungerande möbler, bara att ingen vill ha dem.

Vi kan förstå att människor tycker att vi slängt mycket, och ibland hela möbler. Det skulle vara bra med fler alternativ innan blerna slängs, det är ett möjligt utvecklingsområde för kommunen, säger Elisabet.

Vi har en stor och komplex verksamhet. Hur mycket rutiner vi än skapar och hur tydlig jag som högst ansvarig försöker vara så kommer misstag att ske. Det är beklagligt men vi försöker alltid lära av våra misstag och göra bättre. Jag är glad att våra medborgare är observanta och påtalar när vi gör fel, så att vi kan göra bättre. Med detta sagt så ska vi gå vidare och se över möjligheten med ytterligare ett steg i vår rutin med möbler, så att vi slänger ännu mindre framöver, avslutar Anders Wennerberg.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-01