Publicerad 2023-11-24

Ett Östersund fritt från våld är allas ansvar

Den farligaste platsen för en kvinna är hemma i den egna sängen. Mäns våld mot kvinnor är ett skrämmande stort samhällsproblem och Östersund är inget undantag. Därför bjöd kommunen, tillsammans med Länsförsäkringar Jämtland, in till seminariet ”Ett Östersund fritt från våld – tillsammans kan vi förebygga mäns våld mot kvinnor”.

Kommunalråden Rosi Hoffer (S) och Effie Kourlos (C) både inledde och avslutade seminariet med att betona hur viktig frågan om mäns våld mot kvinnor är för Östersunds kommun.

– Vi kan alla göra mer för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, både som privatpersoner och i våra yrkesroller, säger initiativtagaren Elin Fluur, utvecklingsstrateg på Östersunds kommun.

De som hade bjudits in till seminariet var näringsliv, föreningar, organisationer, Polisen, Mittuniversitetet, fastighetsbolag, politiker, kommunmedarbetare med flera.

– Syftet med att samlas på det här sättet är att öka medvetenheten och kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Vi vill få i gång en dialog och samverkan och även diskutera problemet ur en lokal synvinkel. Att skapa ett samhälle fritt från våld är inget som en enda aktör kan göra. Vi måste alla ta ett större ansvar – i vår yrkesroll, via vårt engagemang i föreningslivet och som medmänniska i samhället, säger Elin Fluur.

Elin Fluur, utvecklingsstrateg på Östersunds kommun.

Bara 4 procent av brotten anmäls

Kristin Larsén, chef vid polisens avdelning för brott i nära relation och brott mot barn, var en av de inbjudna talarna. Hon konstaterar att det pratas väldigt mycket om gängkriminalitet i media, men att mäns våld mot kvinnor är ett betydligt större problem – särskilt i mindre städer.

– Varje år kommer runt 600 ärenden om brott i nära relation in till oss. I dagsläget pågår 320 utredningar, varav ett 60-tal gäller våldtäkt mot barn. Anmälningsbenägenheten när det gäller den här typen av brott är dock bara 4 procent, vilket betyder att det är en bråkdel som kommer till polisens kännedom.

– Det spelar ingen roll om vi sätter upp fler lampor i parkerna eller röjer buskage. 96 procent av alla våldtäkter sker i hemmet, konstaterar Kristin Larsén.

Förövarna är män med makt

Jonna Ålander, regionkoordinator mot människohandel och prostitution, pratadeom sexköp, grooming, sugardejtning och exploatering av människor på arbetsplatser. Allt detta pågår här och nu, i vår stad, säger hon.

Precis som när det gäller våld i hemmet har förövarna en gemensam nämnare; de är män. Män som använder makt och pengar för att utnyttja kvinnor.

– En människa är lättare att smuggla än både narkotika och vapen och en människokropp kan användas gång på gång. Det gör människohandel till en skrämmande stor marknad. Man tror att 22 000 barn säljer sex i vårt land, men att det bara är 2 procent som kommer till polisens kännedom. Det innebär ett mörkertal på 98 procent, berättar Jonna.

Jonna ville göra seminariets deltagare medvetna om att risken för exploatering av människor ökar i takt med att Östersund växer och etableringarna blir fler.

– Vi måste ta ett beslut om vilken typ av stad vi vill vara. Redan vid upphandlingen inför en stor etablering måste vi ställa krav på de företag vi samarbetar med och ta reda på vilken människosyn de har. När många män samlas på ett ställe ökar dessutom sexköpen. Det finns goda exempel från andra städer på vad man kan göra för att undvika det, säger Jonna.

En kvinna om dagen hör av sig till Kvinnojouren

Sist ut att prata var Sara Eriksson från Kvinnojouren i Jämtlands län. Hon och hennes kollegor träffar dagligen kvinnorna, och deras barn, som utsätts för våld. Under 2022 var det runt 365 kvinnor, minst en om dagen, som hörde av sig och ville ha hjälp.

– Ungefär 10 procent av de som hör av sig bor även under en period i våra olika skyddade boenden. I övrigt hjälper vi med allt från stödsamtal till hjälp i kontakten med polis eller socialtjänst. Vi har ingen mall eller checklista som vi följer utan möter varje kvinna där hon är.

Kommunen prioriterar frågan

Kommunalråden Rosi Hoffer (S) och Effie Kourlos (C) både inledde och avslutade seminariet med att betona hur viktig frågan om mäns våld mot kvinnor är för Östersunds kommun.

– Det pratas alldeles för lite om det här med tanke på hur många det drabbar. Vi är så glada över det engagemang som alla visar här idag, för det är tillsammans vi kan göra skillnad. Ni är experterna och vi ska vara möjliggörarna, därför måste vi fortsätta prata med varandra, säger Rosi Hoffer (S).

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-11-24