Publicerad 2023-11-24

Höjt pris på biogas på tankstationen i Göviken

Från 1:a december 2023 höjer vi priset på biogas på tankstationen i Göviken från 19 kronor per kg till 22 kronor per kg. Ökade driftkostnader ligger bakom höjningen.

- Senaste gången vi höjde priset var i april 2022. Nu har vi ökade underhållskostnader som vi måste täcka upp för, säger Christian Thorgerzon, enhetschef för Avfall- och avloppsanläggningar.

Biogasen som går att tanka vid Göviken kommer från avloppsreningsverket där vi förädlar avloppsslam till gas.

Läs mer om biogasstationen här.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-11-24