Publicerad 2023-11-28

Se över dina tak!

Mycket snö är tungt. Se över dina tak innan de rasar

Det har kommit ovanligt mycket snö i november. Vintern är långt ifrån över och det finns chans, eller risk, för att det kommer komma ännu mer snö innan vintern är slut. Även om snön ser lätt och fluffig ut är den tung. Så tung att den kan få tak att rasa.

Skotta ditt skärmtak

Det är speciellt altantak, växthus och uterum, kort sagt skärmtak som är bygglovsbefriade som är i riskzonen. När en konstruktion inte har behövt något lov är det inte heller någon kunnig som har kollat konstruktionens hållbarhet. Då finns det risk att den inte håller för tung snö.

Skotta av era tak, men undvik att gå in i uterum eller under altantak med mycket snö innan ni har skottat. Det har skett allvarliga olyckor där personer har varit under tak som rasat på grund av tyngden från snön.

Är ditt tak byggt på rätt sätt?

Det är viktigt att ha rätt dimensionering för till exempel takbalkar, pelare eller altanbjälkar. Det handlar om att välja rätt typ och mängd av material, som tegelstenar eller trä, för att bygga något som kommer att vara starkt och hållbart. Här kan du läsa mer om dimensionering.

Här i Östersund har vi snözon 2,5 och den dimensionering som då gäller är 250 kg/m². I vikt kan det jämföras med att ha bilar kloss i kloss i taket.

Se även till att infästningar av altantak mot husfasadvägg är gjorda så att de också klarar hela takets last.

Vill du ha råd och stöd kan du ringa till Samhällsbyggnad. Ring till Kundcenter på 063-14 30 00 och be att få prata med plan och bygg.

Ett altantak med snö på.

Bilden är AI-genererad.

Även hustak kan påverkas av tung snö

Även vanliga hustak kan vara bra att skotta av taken på. Hustak har i regel bra konstruktioner som dessutom har godkänts av experter. Men tung snö kan vara påfrestande för huset och göra att det rör på sig, vilket du kan se på till exempel sprickor i tapeten.

Var sitter ditt snörasskydd?

Det är krav på att ha snörasskydd över entréer för att förhindra personskador. Dock räknas inte altandörr som en entré och därför saknas ofta snörasskydd vid altandörrar. Det kan innebära en risk om du har som vana att låta ditt barn sova i vagn utanför altandörren.

Värt att tänka på när det gäller att installera snörasskydd är att inte installera det bara på ett ställe: risken är då att snörasskyddet kollapsar. Detta på grund av att den snömängd som belastar ett snörasskydd som vara sitter längs en kortare del av taket många gånger stoppar snön från en mycket större del av taket. Läs mer om snörasskydd hos Boverket.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-11-28