Publicerad 2023-11-29

Stort intresse för planerad anstalt på Frösön

Igår bjöd Östersunds kommun och Kriminalvården in till en informationsträff för allmänheten gällande eventuell fängelseetablering på Frösön. Flertalet besökare var på plats, många boende eller verksamma i anslutning till den tilltänkta anstalten, för att lyssna till presentationen om Kriminalvårdens verksamhet och delta i frågestunden.

Sex personer bakom två bord, med bildspel som föreställer ett stort hus i bakgrunden.

Från Kriminalvården deltog Olof Vahlström (Kriminalvårdschef Häkte Falun, Gävle och Östersund), Adam Philipson (Kriminalvårdsinspektör Gävle) och Mats Hagstedt (Ekonomi och fastighetsavdelningen). Från Östersunds kommun deltog Niklas Daoson (kommunstyrelsens ordförande), Pär Fredriksson (oppositionsråd), Anders Wennerberg (kommundirektör), Maria Boberg (chef plan och bygg) och Kjell Svanberg (förvaltningschef).

– Jag är glad för alla som tog sig tiden att komma på infoträffen, som visade intresse och ställde frågor. Det kändes som en givande kväll med många bra samtal. Utifrån informationen vi har fått om eventuell etablering kan det konstateras att ett fängelseområde inte gör området ifråga otryggare, men däremot samhället desto tryggare. Det är viktigt, inte minst med tanke på de samhällsutmaningar vi står inför, säger Niklas Daoson, kommunstyrelsens ordförande.

Kriminalvårdens presentation – "Vi bryter den onda cirkeln"

I Kriminalvårdens presentation berättade de om sina uppdrag, att verkställa straff, driva häkten, anstalter och frivård, genomföra personutredningar, behandla och minska återfall och genomföra transporter. Myndighetens vision är att varje individ ska komma "bättre ut" från avtjänat straff och man har en nollvision mot rymningar, droger, kriminella aktiviteter och våld, hot och trakasserier.

Under 2022 hanterade Kriminalvården i genomsnitt 5700 inskrivna i anstalt, 2700 i häkte och 13100 i frivård. I dagsläget är beläggningsgraden på såväl Sveriges häkten som anstalter över den kapacitet som finns i nuvarande lokaler, varför nya anstalter behövs. Kriminalvården har för närvarande ett 50-tal platsökningsprojekt, där Frösön är ett av dem. Själva processen är dock inte en garant för att en anstalt kommer att etableras utan det är många frågor som ska lösas innan man kommer dit.

Vidare presenterade Kriminalvården också vad de olika säkerhetsklassningarna innebär. Säkerhetsklassning handlar om att rätt intagen ska vara på rätt plats och att ingen ska sitta med mer eller mindre övervakning än nödvändigt. Därför är svenska fängelser indelade i tre säkerhetsklasser och varje intagen bedöms individuellt för att hamna på rätt anstalt. I det aktuella exemplet på Frösön är det en klass 2-anstalt som är tilltänkt. Det innebär en sluten anstalt med perimeter, yttre skalskydd, inre skalskydd, kameraövervakning och larmsystem.

Vad det gäller Kriminalvården som arbetsgivare har myndigheten idag cirka 16 000 anställda med mer än 70 olika inriktningar på tjänster. Det är alltifrån kriminalvårdare och frivårdsinspektörer till sjuksköterskor, psykologer, lärare och transportplanerare. På den eventuella anstalten på Frösön uppskattar Kriminalvården att 60-70 tjänster kommer att krävas samt ytterligare tjänster på tilltänkt transportenhet.

Allmänhetens frågestund

Flera frågor lyftes under allmänhetens frågestund. Nedan är ett urval av dessa.

Hur kan ni säkra tryggheten för omkringliggande verksamhet och boende?

Svar: Omgivningarna runt anstalter är normalt sett mycket säkra platser.

Hur påverkar detta eventuella förbipasserande utanför anstalten? Kommer man att kunna kommunicera med de intagna?

Svar: Nej. De intagna kommer vistas i rastgård som ligger avskilt från de yttre avspärrningarna. Det innebär att de intagna inte kan röra sig ändå fram till de yttre avspärrningarna.

Hur kommer det att se ut?

Svar: Det går inte att svara på ännu. Förhandling pågår med fastighetsägaren, Diös. Ansökan om bygglov för stängsel och eventuella andra förändringar kommer senare.

Hur tänker ni kring risken för rymningar?

Svar: Det är mycket liten risk för rymningar. Den senaste rymningen från fängelse i Sverige var 2018. De rymningar (egentligen avvikelse) som media rapporterat om har i huvudsak varit från så kallade SIS-hem. Det är en helt annan verksamhet.

Hur påverkar detta trafiken i området?

Svar: Det är för tidigt att svara på men borde inte innebära någon större ökning.

Ytterligare information kommer längre fram i den aktuella processen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-11-29