Publicerad 2023-12-15

Gemensam satsning ska förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Jämtland

En ny satsning för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i Jämtlands län har startat upp. Centrum mot våld och Barnahus har gått samman i nära samarbete för att etablera ett länsövergripande, myndighetsgemensamt resurscentrum.

Text: Kärleken är fri

Jämtlands län är ett av 17 län i Sverige som har fått medel från Länsstyrelsen Östergötland för att öppna ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Jämtland är projektdelägare och projekttiden är på fyra år. Avsikten med ett resurscentrum är att erbjuda kunskap och konsultation till yrkesverksamma som möter målgruppen, ta fram rutiner och riktlinjer för samverkan med myndigheter samt erbjuda stöd till målgruppen. Detta ska leda till att alla barn och vuxna som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska få rätt stöd och hjälp oavsett var i länet man bor.

"Resurscentrum kommer att arbeta för att kommunerna, rättsväsendet och hälso- och sjukvård får kunskap om vad det innebär att leva hedersrelaterat våld och förtryck och verka för att alla hjälps åt att ge rätt stöd till de utsatta", säger Liselott Åsberg, projektledare för Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Att leva med hedersnormer kan innebära begränsningar, våld och påtryckningar från familjen eller klanen. Det kan handla om att inte få välja vilka kläder man ska ha på sig eller vilka lektioner man ska vara med på i skolan. Det kan också handla om att inte få ha sex innan äktenskapet eller att inte få välja sin partner själv.

Så ser det ut i länet

Det är vanligt att uppleva hedersrelaterat våld och förtryck i Jämtlands län, men ärendena når sällan polis och socialtjänst.

"Det är en slutsats vi kan dra efter den behovsinventering vi gjorde under våren 2023", säger Liselott Åsberg, projektledare för Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Behovsinventeringen visade att verksamheter inom skola, arbetsmarknad och integration, hälso- och sjukvård samt ideella organisationer ser problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck regelbundet. Hos socialtjänsten och polisen upplevde man att ärendena kom in mer sällan.

Centrum mot våld kommer under projekttiden på fyra år att samarbeta med rättsväsendet, regionen, socialtjänsten i länets åtta kommuner, skolor och civilsamhälle. Arbetet med att utveckla Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck är igång. Nu pågår dialog med samverkande parter för att sätta ramarna för verksamheten.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-12-15