Publicerad 2023-12-19

Välkommen till Trygghetsnavet

Den 20 december öppnar Östersunds kommun tillsammans med Polisen Trygghetsnavet i en lokal på Busstorget. En lokal där polis, Uppsökande teamet och den nystartade gruppen Ungdomsgruppen ska kunna samlas och utgå från för att öka tryggheten på Busstorget och i centrala Östersund.

Trygghetsnavet ska fungera som en arbetshubb för verksamheter som arbetar trygghetsfrämjande i Östersund. Arbetet och samverkan ska ske gränsöverskridande mellan polisen och Östersunds kommun. I framtiden kan fler aktörer bjudas in.

— Busstorget har länge haft utmaningar med otryggskapande händelser och viss kriminell verksamhet. Med Trygghetsnavet hoppas vi kunna öka den sociala närvaron på platsen och därmed nå medborgare som är i behov av stöd på ett effektivare sätt, säger Alexander Kärngard, trygghetssamordnare på Östersunds kommun.

Tidigare har Social- och arbetsmarknadsförvaltningen haft verksamhet i lokalen på Busstorget men när det fanns planer på att riva Busstorget flyttade de sin verksamhet.

— Eftersom beslut om vad som ska hända med Busstorget och tidsplan dröjer så måste det trygghetsskapande arbetet på platsen att komma igång igen, säger Alexander Kärngard, trygghetssamordnare på Östersunds kommun.

Hyreskostnaden för lokalen kommer Östersunds kommun att stå för. Utsidan av Busstorget kommer även att till viss del renoveras och fräschas upp.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-12-19