Publicerad 2023-12-22

Strategi för Lit och Häggenås beslutad av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sa ja till en långsiktig strategi för utveckling av Lit och Häggenås 2023-2033. Strategin pekar ut de utvecklingsområden och insatser som behöver prioriteras för att tätorterna Lit och Häggenås ska utvecklas långsiktigt och hållbart.

Barn som hoppar på sommaräng

Arbetet med strategin drog igång redan hösten 2022. Nu har kommunfullmäktige sagt ja till strategin som sträcker sig till 2033.

Strategin för Lit och Häggenås innehåller nio utvecklingsområden

  • Attraktiva och tillgängliga bostäder för alla
  • Tillgång till nära och god kommersiell och offentlig service
  • Väl fungerade infrastruktur och kommunikationer efter medborgarnas behov
  • Ett bra företagsklimat för utveckling och tillväxt
  • Attraktiva skolor samt skolgårdsmiljöer som inbjuder till utevistelse och rörelse
  • Bra förutsättningar för kultur, idrott och fysisk aktivitet för god hälsa och välmående
  • Trevliga och tillgängliga utomhusmiljöer
  • Mötesplatser för alla
  • Bygdens utveckling

Strategin ska vara vägledande och ett stöd inför politiska beslut och förvaltningarnas arbete. Bland annat när det gäller bostadsförsörjning, förstärkt service, infrastruktur, företagsklimat, skolor och idrottsmiljöer, kulturfrämjande, utomhusmiljöer, mötesplatser och bygdeutveckling. Särskilt fokus ligger på barn och ungdomar.

Ett liknande arbete pågår redan framgångsrikt i Torvalla och Brunflo.

Här kan du läsa strategin i sin helhet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-06