Publicerad 2023-12-25

Avfallstaxan och VA-taxan höjs vid årsskiftet

Många kommuner runt om i landet höjer nu taxan för avfall och VA. Östersunds kommun är inget undantag. Vi höjer taxan med 15 procent och hamnar därmed precis på årets snittökning. Avfallstaxan höjs med 8 procent.

Två personer i varselkläder arbetar med rör och vattenledningar i en grop.

Fotograf: Göran Strand

Pengarna som betalas in till avfalls- och VA-taxan går bara till avfall samt vatten och avlopp. Ingenting annat. Anledningen till att taxorna ökar är att Avfall VAs utgifter har ökat.

Du påverkar själv priset för sophämtningen

Men hur mycket kostar det då? För att få sina sopor hämtade och omhändertagna betalar villaägaren med egen soptunna ungefär 9 kronor om dagen. Har du egen tunna har du också möjligheten att direkt påverka fakturan.

Genom att sortera ut alla förpackningar och matavfallet ur soppåsen fylls inte soptunnan upp lika fort och behöver inte tömmas lika ofta. Varje tömning av restavfallstunnan kostar pengar medan matavfallstunnan har en fast årsavgift.

Vatten och avlopp till priset av en pinnglass

När det gäller VA-taxan blir allt lite mer komplicerat. Där beror det på hur stor tomt du har, hur mycket vatten du förbrukar och om du har en dagvattenanslutning.

En tomt som är 1000 kvadratmeter stor där huset har både kommunalt vatten och avlopp samt en dagvattenanslutning betalar ungefär 21 kronor om dagen. Du får alltså rent, lokalproducerat dricksvatten direkt levererat in i ditt hus och ditt avloppsvatten omhändertaget och renat 24 timmar om dygnet. Allt detta för samma pris som en pinnglass.

Gamla toaletter gör av med 12 liter vatten per spolning

Du kan alltid påverka din VA-faktura genom att tänka igenom hur mycket vatten du använder och göra förändringar. Vattna med regnvatten, se till att bara köra fulla disk- och tvättmaskiner och installera snålspolande kranar. Visste du att en gammal toalett kan använda upp till 12 liter vatten per spolning? Medan nya toaletter bara använder runt 3-6 liter.

Stora projekt och nya lagkrav kräver ökade taxor

Avfall VA får inte gå med vinst. Det betyder att vi bara får ta betalt så mycket som det krävs för att vi ska kunna göra vårt jobb. Det vill säga tillverka och leverera dricksvatten, leda undan och rena avloppsvatten samt samla in och hantera avfall.

Kostnaderna för bland annat transporter, kemikalier, material och personal har ökat. Samtidigt som inkomsterna från försäljning av till exempel metall och naturträ har minskat.

Inom vatten och avlopp pågår både stora renoveringsprojekt och nybyggen. På avfallssidan blir det ett stort arbete att ta över all förpackningsinsamling från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) efter årsskiftet. Det är omställningen som kostar men i det stora hela är det de som producerar förpackningar som står för den här kostnaden.

Lagkrav på fastighetsnära insamling är också något som kommer att kosta mycket pengar de kommande åren. Det innebär att radhus- och villaägare ska kunna kasta alla förpackningar i sina sopkärl, som kommer att innehålla fraktioner för till exempel plast, glas, papper och aluminium.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-12-25