Publicerad 2024-01-09

Skyddsrummen redo – renoverade och upprustade

Våren 2022 fick säkerhetsingenjör Stefan Nilsson ett uppdrag: inventera och rusta upp samtliga skyddsrum i de fastigheter som kommunen äger.

bild på en man som visar ett skyddsrum

Säkerhetsingenjör Stefan Nilsson visar oss runt i ett av skyddsrummen. I det här skyddsrummet har bland annat ny belysning installerats.

Inventeringen visade att arbetet skulle bli omfattande. Men i december 2023 var alla 59 skyddsrum som Östersunds kommun ansvarar för upprustade och renoverade.

Alla fastighetsägare ansvarar för att skyddsrum i sina fastigheter är funktionsdugliga och kan iordningställas på 48 timmar. När Ryssland inledde en fullskalig invasion i Ukraina beslutade Kommunstyrelsen att avsätta nödvändiga medel för att renovera skyddsrummen i kommunens fastigheter. Uppdraget var att säkerställa att de är funktionsdugliga vid behov. Det är detta arbete som nu är genomfört.

– Samtidigt som ministrar och myndighetschefer på Rikskonferensen Folk och Försvar poängterar att Sverige måste förbereda sig för eventuellt oroliga tider kan jag konstatera att Östersunds kommun gör sin läxa. Att skyddsrummen är helt genomgångna och funktionsdugliga är väldigt bra och, törs jag säga, unikt, säger Anders Wennerberg, kommundirektör och utsedd expert i Försvarsdepartementets utredning om kommuners och regioners beredskap*.

– Nu hoppas jag att även de privata fastighetsägarna ser till att rusta upp sina skyddsrum, så att alla medborgare får möjlighet till skydd om det värsta skulle hända, säger Anders.

Upprustade och utrustade skyddsrum

Varje skyddsrum har nu all nödvändig utrustning – såsom verktyg, tillgång till vatten, vattenkärl, torrtoaletter och någon form av toalettavskärmare. Det finns också material och instruktioner som används för att ställa rummet helt i ordning vid höjd beredskap. Till exempel tätningslister som ska monteras i dörrar och ventilation.

– Utöver det har vi kontrollerat och vid behov åtgärdat lokalerna i sig, till exempel med ventilation, el, belysning och säkerställt att alla in- och utgångar till skyddsrummen ska gå att nyttja, säger Stefan Nilsson, som är säkerhetsingenjör på Östersunds kommun.

– Vi har ställts inför ett antal utmaningar, till exempel ett skyddsrum i en skola, som i fredstid används som bildsal. Där fick vi ta stor hänsyn till den dagliga verksamheten och lägga lite mer resurser på att göra skyddsrummet så funktionellt som möjligt - men ändå vara möjligt att ställa iordning inom tidsgränsen.

Från nu och framåt kommer sektor Fastighet på kommunen besikta skyddsrummen årligen.

En ordentlig rensning har resulterat i återbrukade eller återvunna inventarier

En anledning till det omfattande arbetet var att många skyddsrum tidigare fungerat som förråd. Det går fint i fredstider. Men vid höjd beredskap ska skyddsrummet, vara städat och iordningställt inom 48 timmar.

Därför har Stefan och hans kollegor lagt mycket tid på att röja undan gamla möbler och skräp. Det som gått att återbruka har återanvänts eller flyttats till andra rum och det som varit i sämre skick har återvunnits. Nu får endast saker som går fort att plocka undan stå kvar i rummen.

(*Utredningen om kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap, dir 2023:51.)

Mer information om skyddsrum från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

bild på man som visar en dörr

Säkerhetsingenjör Stefan Nilsson visar oss runt i rummet. Här vid entren, där han berättar om hur dörrarna och slussen in till skyddsrummet fungerar. Om besked kommer från regeringen att skyddsrummen ska ställas iordning behöver skyddssökande montera lister för att täta dörrarna korrekt.

bås

Toalettbås har ställts i ordning. I ett av båsen står nu latrintunnor.

vev

Ventilationen har kontrollerats. I det här skyddsrummet finns en handvevad fläkt som används för att få in frisk luft i rummet vid behov.

verktyg

Verktyg som kan behövas är påfyllda.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-10