Publicerad 2024-01-16

Kommunens prognos 2023 - positivt för vår långsiktiga ekonomi

Östersunds kommun ser ut att göra ett positivt resultat på cirka 600 miljoner kronor för 2023. Inom kort har vi det färdiga resultatet men utifrån novembers siffror ser det mycket bra ut. Det är positivt för alla medborgare att kommunens ekonomi är god.

– Speciellt nu inför extremt tuffa ekonomiska läget som vi har 2024, säger ekonomidirektör Mona Jonsson.

Den största orsaken till att prognosen för 2023 är så positiv är att kommunen valt att ta en utdelning på 490 miljoner från Östersunds Rådhus AB. Denna utdelning kommer indirekt från Jämtkraft AB:s rekordresultat år 2022. Prognosen har även påverkats av att skatteintäkterna och generella statsbidrag har blivit högre än budget.

Också att det under året har varit en positiv ökning av kommunens avsatta pengar för framtida pensionsutbetalningar spelar in. Att kommunen har haft möjlighet att ta utdelningen under 2023 gynnar kommunens kärnverksamheter framöver eftersom de 490 miljonerna används för att minska lånebehoven för investeringar. Detta i sin tur påverkar framtida räntekostnader.

Om vi ska jämföra med privatekonomin så innebär det att till exempel att vid köp av bostad så påverkar storleken på kontantinsatsen den framtida månadskostnaden. Vid en högre kontantinsats blir behovet av lån lägre och därmed de månatliga räntekostnaderna lägre.

Det är en fördel för alla medborgare att kommunen redovisar ett bra resultat eftersom det gör att kommunen kan göra viktiga investeringar utan att behöva låna till allt.

Vid Kommunfullmäktige den 8 februari (bokslutsdagen) presenteras det preliminära resultatet för Östersunds kommun.

Behöver inte låna lika mycket för våra investeringar

- Kommunen gör i grunden ett bra resultat, helt i linje med var vi ska ligga resultatmässigt. När vi lägger till utdelningen blir resultatet väldigt högt. Det goda resultatet beror dock inte på att vi snålat på verksamheterna utan på Jämtkrafts vinster. De pengarna går in till kommunen och hamnar på vår sista rad även om de ska gå direkt vidare för att betala investeringar, säger kommundirektör Anders Wennerberg och fortsätter:

– Relativt sett gör vi troligen ett av de bästa resultaten i Sverige. Det kommer hjälpa oss mycket framöver när vi slipper ta lån för alla våra nödvändiga investeringar.

Ta ansvar för ekonomin och inte skjuta kostnaderna på framtida generationer

Budgeten för 2023 var 13 miljoner kronor i överskott, vilket var en svag budget. Budgeten borde haft ett planerat överskott på 93,5 miljoner kronor då en kommun bör ha ett överskott med minst två procent av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag. Nu hamnar resultatet på ungefär 105 miljoner plus utdelningen på 490 miljoner kronor, summa cirka 600 miljoner kronor.

– Det är ett av sex kriterier i en riktlinje vi har i Östersunds kommun. Att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning styrs av kommunallagen och syftet är att varje generation ska ta ansvar för ekonomin och inte skjuta kostnaderna på framtida generationer, säger Niklas Daoson, kommunstyrelsens ordförande i Östersunds kommun.

Fotnot:

Vid Kommunfullmäktige den 8 februari (bokslutsdagen) presenteras det preliminära resultatet för Östersunds kommun och årsredovisningen för hela kommunkoncernen kommer att behandlas i kommunfullmäktige i april.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-23