Publicerad 2024-01-30

Strömavbrott gav förhöjda klorhalter i dricksvattnet

Under ett par timmar levererade vattenverket ut dricksvatten med klorhalter som gjorde vattnet olämpligt att dricka. Vattnet luktade och smakade klor, men genom att spola en stund försvann kloret.

Människa med blå handskar håller i en provflaska under en vattenstråle och är beredd att sätta på den blå korken.

Fotograf Göran Strand

Onsdag förmiddag, den 24 januari, var det ett planerat strömavbrott på vattenverket i Östersund. När strömmen kom tillbaka blev det fel i instrumentet som doserar klor till dricksvattnet och det blev för mycket i dricksvattnet. Vattnet innehöll så mycket klor att det inte var lämpligt att dricka, använda till matlagning eller duscha i. Eftersom det handlade om väldigt mycket vatten kunde vi inte släppa ut vattnet via brandposter, utan var tvungna att låta det gå ut på ledningsnätet. Genom att göra så skulle det vara utspolat på ungefär en timme.

På vattenverket blev det stor aktivitet. Personalen lagade instrumentet och kartlade vilka kunder som skulle kunna påverkas. Utspolningen av vatten kunde troligen begränsas till tre stadsdelar i Östersund och en del av Frösön. Det kunde påverka privatpersoner, sjukhuset och några livsmedelsföretag. Vi kunde vänta lite med att släppa ut det så att vi fick tid till att kommunicera. För om dricksvattnet inte håller kvaliteten det ska ha, då måste vi informera om det, ge nödvändiga råd och informera när kvaliteten återgått till det normala.

Nu tog vattenverket hjälp av flera funktioner inom Avfall VA; kommunikation, säkerhet, kvalitetsingenjör och chefer.

Kunderna behövde få veta att vattnet kunde lukta mycket klor och att det inte var lämpligt att använda, men att störningen skulle bara vara en begränsad tid. Genom att spola tills onormal klorlukt och smak var borta så kunde kunden få användbart vatten.

Meddelandet som snabbt skulle ut för ett par timmars störning

Meddelandet gick ut via radion, kommunens servicemeddelande och facebook. Kundcenter som är de som tar emot kundernas frågor fick information, liksom de kommunala köken och vårdpersonal i de aktuella områdena. Kommunen har en fungerande sms-tjänst. Men eftersom det var svårt att avgöra exakt vilka som skulle kunna bli drabbade så valde vi att gå ut brett istället.

Efter allt detta arbete släpptes det klorhaltiga vattnet ut i ledningarna.

- Det hela gick bättre än vi trodde, säger Johan Franzon, enhetschef på Dricksvatten och automation. Det blev inte så höga koncentrationer av klor som vi var rädda att det skulle kunna bli. Efter en timme var värdena normala i vattenverket igen men det kunde finnas klorhaltigt vatten kvar i ledningarna.

Nu ska allt klorhaltigt vatten vara urspolat. Personalen kommer att ta vattenprover för att säkerställa att problemet är löst. Annars fortsätter jobbet med att åtgärda problemet och då kommer vi att informera om det.

- Vi förstår att många blir oroliga när vi rapporterar om driftstörningar från vattenverket. Många är fortfarande ärrade av Cryptosporidium-utbrottet. Det här handlade inte om några bakterier eller parasiter och vi hoppas att de som blev drabbade av driftstörningen känner att den var snabbt övergående.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-30