Publicerad 2024-01-30

Tillverkning av förnybart elektrobränsle i Östersund

Uniper vill tillverka förnybart elektrobränsle i Östersunds kommun under projektnamnet NorthStarH2. För att säkra tillgången till mark och elnätsanslutning har Uniper och Jämtkraft undertecknat avtal.

Film från dagens presskonferens. Klicka på "T" om du vill få filmen textad.

Satsningen presenterades under en presskonferens i Arctura, Östersund, under tisdagen.

- Uniper är fast beslutna att öka takten i energiomställningen och NorthStarH2 kan spela en nyckelroll för omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Johan Svenningsson, Unipers Sverigechef.

Uniper är en internationell energikoncern med verksamhet i mer än 40 länder och med cirka 7 000 anställda.

Tillverka e-metanol

Industrin, som är tänkt att etableras intill kraftvärmeverken i Lugnvik, syftar till att tillverka elektrobränslet e-metanol från förnybar vätgas och infångad biogen koldioxid.

Tekniken ses som en viktig pusselbit för att kunna ställa om transportsektor och tillverkningsindustri. NorthStarH2 kan därför bidra till att Sverige kan nå klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045.

- Jämtkraft har under flera år undersökt förutsättningarna för produktion av förnybara elektrobränslen med hjälp av biogen koldioxid från kraftvärmeverken och vätgas framställd från förnybar el. Det känns väldigt bra att Uniper vill utveckla en sådan anläggning i samarbete med Jämtkraft, säger Ylva Andersson, vd Jämtkraft.

Goda förutsättningar i Östersund

Tack vare tillgången på förnybar el, biogen koldioxid från kraftvärmeverket, vatten, samt en utbyggd infrastruktur i form av både väg och järnväg, har Östersund goda förutsättningar för produktionsanläggningen.

- Det är en bra dag för Östersund och Jämtland och en bra dag för Jämtkraft. Det är en stor etablering som är viktig för den gröna omställningen och det skapar jobb och tillväxt på hemmaplan, säger Niklas Daoson, s, kommunstyrelsens ordförande.

Fullt utbyggt skulle e-metanolen som kan produceras i Östersund kunna reducera Sveriges fossila koldioxidutsläpp genom att återanvända 160 000 ton biogen koldioxid per år. Målsättningen är även att så långt som möjligt använda cirkulära lösningar, till exempel att restvärme från industrin ska kunna återvinnas.

Ökad attraktivitet

Dessutom kommer industrin kunna öka regionens attraktivitet genom bland annat nya affärs- och arbetstillfällen.

- Det är viktigt nu att staten går in och gör sin del, att man ger satsningar på vägar och järnvägar så att det blir lätta att transportera varor härifrån men även för att korta ner restiderna till och från Jämtland, säger Effie Kourlos, C, kommunalråd.

I och med undertecknandet av avtalen mellan Uniper och Jämtkraft fortsätter nu arbetet för att etablera Unipers produktionsanläggning.

Klart som tidigast 2028

Det parterna kan meddela i dag är att man arbetar för att etablera industrin i Lugnvik. Om allt faller på plats skulle industrin som tidigast kunna var på plats 2028. Enligt planerna kan byggstart möjligen ske tidigt under 2026.

Etableringen omfattar någonstans kring 50 till 100 direkta jobb. Målsättningen är att arbeta nära med andra lokala aktörer i närliggande branscher, vilket skulle kunna leda till ytterligare arbetstillfällen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-23