Publicerad 2024-02-08

Kommunens resultat 2023 - välbehövligt för kommunens långsiktiga ekonomi

Östersunds kommun har ett preliminärt positivt resultat på 643 miljoner kronor för 2023. Det är fördel för alla medborgare att kommunens ekonomi är god.
– Vi har ett fantastiskt bra ekonomiskt resultat för 2023 vilket gynnar alla kommunens medborgare, säger Niklas Daoson, ordförande i kommunstyrelsen (S).

pengar, sedlar

I dag är det Östersunds kommuns bokslutsdag. Vid Kommunfullmäktige presenterades det preliminära resultatet för Östersunds kommun som är 643 miljoner kronor i överskott. Kommunens höga resultat beror främst på finansiella intäkter och ökade skatteintäkter samt generella statsbidrag. Kommunen har valt att ta en utdelning (finansiell intäkt) på 490 miljoner kronor från Östersunds Rådhus AB. Den här utdelningen kommer indirekt från Jämtkraft AB:s resultat 2022. Kommunens resultat har även påverkats av att skatteintäkterna och de generella statsbidragen är 97 miljoner kronor högre än budget.

Avsatt pengar till framtida pensionsutbetalningar

Kommunen har avsatt pengar till framtida pensionsutbetalningar som genom höjda räntor och uppgång på börsen gett avkastning (finansiell intäkt) under året och bidragit till överskottet med 51 miljoner kronor jämfört med budget.

Trots kommunens höga resultat finns det även ekonomiska utmaningar.
- Detta då kommunens förvaltningar tillsammans redovisar ett underskott på 23 miljoner kronor, säger ekonomidirektör Mona Jonsson.

Behöver inte låna lika mycket för våra investeringar

Anders Wennerberg, kommundirektör, kommenterar det goda resultatet:
- För alla medborgare innebär det bland annat att Östersunds kommun inte behöver låna lika mycket pengar för våra investeringar. Det i sin tur leder till att våra framtida räntekostnader inte blir lika höga som de skulle ha blivit utan detta goda resultat, säger han och fortsätter:
– Eftersom kommunen är inne i en period med stora investeringsbehov är det extra viktigt att kunna ha starka resultat.

Fortsatta ekonomiska utmaningar

Om vi ska jämföra med privatekonomin så innebär det att till exempel att vid köp av bostad påverkar storleken på kontantinsatsen den framtida månadskostnaden. Vid en högre kontantinsats blir behovet av lån lägre och därmed de månatliga räntekostnaderna lägre.

Budgeten för 2024 är 46 miljoner kronor i överskott, vilket är en svag budget. Budgeten borde haft ett planerat överskott på 101 miljoner kronor enligt kommunens riktlinjer där resultatmålet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag.
– Det är ett av sex kriterier i en riktlinje vi har i Östersunds kommun. Att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning styrs av kommunallagen och syftet är att varje generation ska ta ansvar för ekonomin och inte skjuta kostnaderna på framtida generationer, säger Mona Jonsson, ekonomidirektör vid Östersunds kommun.

Kommunen har gjort ett aktivt val att göra undantag från resultatmålet för 2024 då det är en tillfällig ökning av främst pensionskostnader, vilka kommer att minska redan 2025.

Fotnot:

Vid Kommunfullmäktige den 25 april kommer årsredovisningen för hela kommunkoncernen att presenteras och beslutas.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-08