Publicerad 2024-02-08

Nu behöver det sandas!

Efter förra veckans blidväder har vi varit ute och sandat körbanor och de kombinerade gång- och cykelbanorna. Men du vet väl om att det är fastighetsägaren som ska sanda gångbanan utanför sin fastighet? Gruset står vi för!

Snöig gångbana som är sandad

Äger du en fastighet inom tätbebyggt område där kommunen sköter vinterväghållningen, är du skyldig att sanda trottoaren som gränsar till din fastighet. Om kommunen lagt snö på trottoaren, ska du sanda utanför, på gångbaneutrymmet. Kommunen sandar för fordon och du sandar för gångtrafikanterna.

Privatpersoner som är ägare till en- och tvåfamiljshus, får hämta grus gratis för att sanda gångbanor utanför sin fastighet.

Nu finns också en karta där hämtställena är utmärkta.

Karta över Storsjöbygden med symboler för grushämtningsställen

Klicka för att komma till kartan

Rest från gamla dar

Förr var det fastighetsägarnas ansvar att sköta om den del av gatan som gränsade till den egna fastigheten. 1957 blev det kommunernas ansvar att sköta vinterväghållningen på gatorna. Men för gångbanorna ligger ansvaret, helt eller delvis, kvar på fastighetsägarna. I Östersunds kommun sköter vi snöröjningen av gångbanorna medan fastighetsägarna ska sköta sandningen.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar för sandning och var småhusägare kan hämta grus

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-09