Publicerad 2024-02-12

“Räddningstjänsten säger att Östersunds kommun ligger i framkant i det här arbetet”

Stefan Nilsson, säkerhetsingenjör på Östersunds kommun, ser just nu över brandskyddet på förskolor och skolor.
- Det är väldigt roligt att jobba med det här, säger han.

stefan nilsson brandsäkrar en förskola.

2012 började säkerhetsingenjören Stefan Nilsson på kommunen. Han fick då i uppdrag att forma det systematiska brandskyddet av dåvarande fastighetschefen. Efter att ha tittat lite hur andra, lite större kommuner arbetat, tog han fram ett koncept för ”Säkra Byggnader”.

- Tillsammans med ett antal kollegor arbetade vi fram ett styrdokument – säkerhetsmanual, en handlingsplan och tidplan. Här beskrivs hur en ”säker byggnad” ska se ut och målsättningen med brandskyddsarbetet, berättar Stefan.

“Östersundsmodellen”

Sedan några år tillbaka använder Stefan och hans kollegor något som besiktningsmän för brandlarm har börjat kalla ”Östersundsmodellen”. Stefan berättar:

- I stället för att direkt starta larmklockor på förskolor och äldreboenden, så använder vi tyst larm med vita blixtljus som påkallar personalens uppmärksamhet.

Då har personalen en minut på sig att gå till en tablå för brandlarmet och trycka på en knapp. Därefter har de ytterligare tre minuter tyst tid att undersöka larmet. Om det inte brinner kan de då trycka på en annan knapp, och brandlarmet återställs.

- Då har inget utrymningslarm startats och inget larm har gått i väg till Räddningstjänsten. Inga barn eller äldre har störts av larmklockor och ingen utrymning behöver verkställas, förklarar Stefan.

Skyddar våra träfasader mot anlagd brand

Utöver detta så skyddar kommunens säkerhetsingenjörer även våra träfasader mot anlagd brand med hjälp av en speciell detektor.

- 2018 installerade vi en sådan detektor vid Asterns förskola och 2019 anlade en pyroman en brand i en fasad genom att dra en soptunna till fasaden och tända på den mitt i natten, säger Stefan och fortsätter:

- Tack vare detektorn på fasaden detekterades branden i ett tidigt skede. Räddningstjänsten kom snabbt på plats och kunde släcka branden. Om inte detektorn på fasaden funnits är båda jag och ddningstjänsten överens om att förskolan brunnit ned till grunden eller fått en totalskada.

Berätta om arbetet du just nu gör ute i våra skolor och förskolor!

- Arbetet går ut på att uppdatera brandskydd och utrymningsvägar, se till att det finns uppdaterade larm och utrymningsvägar samt att skapa säkra miljöer för våra hyresgäster. I det här fallet för barnen och personalen.

I uppdraget ingår även att se hur många personer som kan vara samtidigt i lektionssalar och byggnaden som helhet, både ur brandsynpunkt men även att det finns luft för alla. Sektor Fastighet arbetar för att ge våra interna och externa hyresgäster säkra, trygga och ändamålsenliga lokaler.

Vad är det som gör ditt jobb meningsfullt?

- Jag känner att jag har ett viktigt jobb och känner en tillfredställelse när vi har inventerat våra skolor och förskolor. Även jobbet därefter, med att uppdatera brandsäkerheten och utrymningsvägarna. Allt ska vara på en nivå som närmar sig dagens byggregler. Där brandsäkerheten är lite sämre än vanligt får jag i stället en liten klump i magen.

Hur reagerar barnen på förskolorna du är ute på?

- Barnen har tusen frågor. Först frågar de vad jag heter, och sen frågar de vad jag jobbar med. Jag brukar prata med dem när jag går runt då jag tycker att nyfikenhet ska uppmuntras. Och så passar jag på att berätta lite om brandskydd på en nivå som barnen kanske förstår. Men även för personalen när jag får möjligheten.

Det arbetet du och ni gör borde vara uppskattat även av Räddningstjänsten?

- Ja men så är det. Jag har en löpande dialog med dem som jobbar på förebyggandeenheten på Räddningstjänsten och de säger att Östersunds kommun ligger i framkant i det här arbetet, avslutar Stefan Nilsson.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-12