Publicerad 2024-02-14

Positiva till att sortera förpackningar hemma

Till 2027 ska hushållen kunna lämna sina förpackningar nära hemmet. Inför den här ”fastighetsnära insamlingen” så gör Avfall VA ett test. Fyra familjer har fått kärl med flera fack att sortera sina förpackningar i. Sedan har Avfall VA tömt kärlen. Området som är utvalt för testet har ganska tät bebyggelse och uppfarterna är små, eftersom vi ville veta hur det skulle fungera med flera kärl bland bilar, barnvagnar och snövallar.

Fyra kärl för står på rad längs en skärmvägg, men framför en garageport

Nu är vi halvvägs genom testet. Så hur går det?

Bengt Svedberg och Marita Bardosson tycker att det har fungerat bra. De har haft fyra kärl med två fack i varje. De ställde in två av kärlen i garaget, på så sätt fick de plats med sina två bilar på uppfarten. Per Nilsson har haft likadana kärl och tyckte också att det har fungerat bra. Han och hans familj fick plats med alla kärlen på uppfarten.

- Det är behändigt att kunna sortera förpackningarna hemma, säger Marita. Det blir ordning och reda. Och det måste vara bra för de som är äldre att ha sorteringen hemma, om man har svårt att ta sig till en återvinningsstation.

Det behövs inte så mycket förvaring av förpackningarna inomhus när kärlen finns på tomten.

- Ja, det är smidigt, säger Per. Jag går ut med förpackningarna varje dag.

De olika kärlen töms med olika intervaller men trots att kärlet för glas och metall bara tömdes en gång på åtta veckor så var det inget problem.

- Det blir nästan ingen metall, så det hade kunnat vara en liten extra behållare som man hänger på något av kärlen, tycker Bengt.

Däremot blir det mycket papper, men det har ändå inte varit något problem att få plats med. Plasten går att trycka ihop på ett annat sätt så det får också plats. Kärlen med förpackningar av papper och plast tömdes varannan vecka.

Två bilder, den ena med tre vuxna vinterklädda människor som står runt ett avfallskärl, andra bilden är kärlet med locket öppet så att man ser de fyra facken.

Per Nilsson, Bengt Svedberg och Marita Bardosson testar olika typer av kärl för fastighetsnära insamling av förpackningar.

Vi tittar ner i fyrfackskärlet. Det är de kärlen dessa två familjer ska ha nu de närmsta åtta veckorna för nu har andra delen av testet börjat och andra typer av kärl ska testas.

- När man sorterar så blir det nästan inget restavfall, så det hade inte behövt vara så stort utrymme till det, säger Marita.

Nu har de fått två kärl men med fyra fack i varje. De här kärlen är större än de andra och får inte plats helt mellan huset och garageporten. Så alla tre tycker spontant att det blir mindre plats på uppfarten. Bengt och Marita måste flytta på en av bilarna så att det blir tillräckligt mycket utrymme för att kunna dra ut kärlet mellan dem. De här kärlen blir också tyngre att dra i snön.

Kärlet med restavfall ska ställas ut var fjärde vecka. I det kärlet är det också plats för förpackningar av glas och metall. Däremot det andra kärlet för matavfall och förpackningar av plast och papper töms varannan vecka.

Det återstår fortfarande att se om matavfallet fryser fast i kärlen med fyra fack. Ett problem som många fastighetsägare upplever under vintern.

Bakgrund

Från och med 2027 ska alla hushåll i Sverige kunna sortera sitt avfall hemma, eller i alla fall där de idag har kärl för mat och restavfall. Syftet är att det ska bli så lätt att göra rätt, att återvinningen av förpackningar ökar. Idag slängs mycket förpackningar i restavfallet.

Östersunds kommun provar två olika lösningar för hämtning av förpackningar. Det ena är fyra kärl med två fack i varje, det andra är två kärl med fyra fack i varje. Planen är att besluta om vilka system det blir under hösten. Det kan också bli olika system i olika områden av kommunen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-14