Publicerad 2024-02-14

Vår samiska pedagog hjälper skolorna med undervisning

Hon inspirerar, utbildar och tar fram en omfattande kunskapsbank. Åsa Blomqvist hjälper lärare i våra skolor att få in samiska perspektiv i undervisningen.

bild på en kvinna som undervisar

Åsa Blomqvist, som har över 20 års erfarenhet som lärare, arbetar idag som lärare på Lugnviksskolan och kommunövergripande förstelärare inom samiska frågor. Hennes uppdrag är att

  • höja kunskapsnivån hos elever om den samiska kulturen
  • förbättra förutsättningarna för elever som tillhör nationella minoriteter att utveckla sitt språk, sin kultur och sin identitet.

Som förstelärare inspirerar och bidrar hon med kunskap till alla skolor för att ge andra lärare goda förutsättningar att undervisa i sina ämnen, från årskurs 1-9. Åsa har ett helhetsperspektiv kring nationella minoriteteter, men har ett särskilt fokus på samer eftersom Östersunds kommun är en samisk förvaltningskommun.

Kunskapsbank till skolans lärare

I sitt arbete som pedagogisk utvecklare skapar hon en omfattande kunskaps­bank med förslag till lektions­innehåll. Kunskaps­banken kommer vara tillgänglig för lärare, och ska göra det enklare för lärarna att integrera det samiska perspektivet i undervisningen.

– Jag hoppas att kunskapsbanken ska göra det enklare för lärarna att väva in det samiska i den vanliga undervisningen och inte bara under en tema‑dag. Vi lärare vet att det är mycket som ska hinnas med i alla ämnen och årskurser, då finns jag där för att underlätta för dem i vardagen, säger Åsa.

Utbildar och inspirerar lärare på plats i skolorna

Åsa besöker även skolor, arbetslag och enskilda lärare för att erbjuda konkret stöd och vägledning. Åsas förhoppning är att initiativet kommer bidra till en mer heltäckande och kontinuerlig integration av det samiska perspektivet i undervisningen. Åsa kontaktar skolornas rektorer för att komma överens om en tid när hon kan få komma ut och träffa lärarna. Hittills har hon varit på bland annat Fjällängs­skolan, Marieby skola, Orrvikens skola och Lugnviks­skolan.

bild på kvinna när hon undervisar. I bakgrunden en presentation som visar information om samiska kulturen

Mer om Östersunds arbete kring nationella minoriteter

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-23