Publicerad 2024-02-21

Öppet samiskt samråd på Verket

När Vård- och omsorgsnämnden bjöd in kommunens samiska befolkning till ett öppet samråd för främjandet av samers rättigheter inom vård och omsorg fick de cirka 20 deltagarna ta del av såväl intressanta diskussioner om delaktighet och kultur, som inspirerande samtal och föreläsningar. Alla synpunkter och förslag från detta givande möte tas nu med i nämndens fortsatta arbete.

Människor i samedräckt samlade framför rådhuset i Östersund.

Vård- och omsorgsnämnden bjöd igår in den samiska befolkningen till ett öppet samråd för att möta fler samer, lyssna in samers behov och fånga tankar och idéer för det fortsatta arbetet för att främja samers rättigheter inom vård och omsorg.

Samrådet ägde rum på Verket och det kom ungefär 20 personer.

Margareta Winberg som är ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, öppnade samrådet och välkomnade alla deltagare. Hon berättade om de olika verksamheterna och det samiska samråd som nämnden genomfört sedan 2020.

Silje Thomasson som är samisk representant i nämndens samråd, berättade om hur samrådet arbetar, hur möjligheterna till inflytande och delaktighet ser ut och exempel på aktiviteter som samrådet bidragit till att genomföra.

Efter denna korta introduktion från ordförande och samrådet ledde Margareta en öppen diskussions- och frågestund.

Efter kaffe och smörgås avslutade författare Ann Kristin Solsten och Camilla Olofsson Båatas, samisk utvecklingsstrateg, det öppna samrådet. Ann Kristin visade bilder från Fjällgård och berättade om sin bok "Samernas Undersåker: Sameskolan i Änge, ålderdomshemmet Fjällgård och Fjällgårdsgravar". Därefter knöt Camilla ihop kvällen med samtal, minnen, Fjällgård och framtidens äldreomsorg för samer.

Vård- och omsorgsnämnden tackar alla som deltog och tar nu med sig alla dessa värdefulla synpunkter och förslag tillbaka till samrådet och till nämndens fortsatta arbete.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-21