Publicerad 2024-02-27

Kommunen lanserar ”Färdplan hållbar tillväxt”

Östersunds kommun vill växa och få fler invånare. För att göra det krävs att alla kommunens delar går framåt i takt. Därför har projektet ”Färdplan hållbar tillväxt” startats.

Två män, en med svart kofta och vit t-shirt. Till vänster en man i beige jacka.

Bengt Gryckdal, tillväxtkoordinator (till vänster), och Anders Wennerberg, Kommundirektör.

 

Färdplanen finns till för att möta den växande befolkningsutmaningen. Med sikte på att växa en stad med 75 000 invånare år 2040, har kommunen antagit en ambitiös strategi för att säkra god välfärd och samhällsservice för sina invånare.

– Ett Östersund som växer är inte bara en vision, det är ett mål som vi aktivt arbetar för att uppnå, och som vi har ett tydligt politiskt uppdrag att genomföra, säger Anders Wennerberg, Kommundirektör.

– Genom att samordna och planera våra insatser på ett smart sätt kan vi säkerställa att vi fortsätter att erbjuda god service till alla våra invånare, även när staden växer, kommenterar Bengt Gryckdal som tillsatts som tillväxtkoordinator i projektet.

Måste samordnas

Fler och större etableringar av företag i kommunen, några grundade på den gröna omställningen, innebär en större arbetsmarknad, ett växande antal invånare och ökade möjligheter att finansiera en god och effektiv välfärd.

Ett samlat arbete behövs för att kunna planera, besluta och genomföra tillväxtarbetet. Inte minst behovet av större investeringar inom den kommunala förvaltningen gör att arbetet måste samordnas i än högre grad än tidigare.

Första versionen till hösten

Färdplanen för hållbar tillväxt kommer att omfatta en beskrivning av kommunens nuvarande situation, och identifiera utmaningar och behov inför framtiden. Den kommer också att fungera som ett verktyg för att främja samarbete och samordning mellan olika förvaltningar och externa intressenter, såsom näringslivet och Region Jämtland/Härjedalen.

– Genom att involvera alla relevanta parter och fokusera på hållbarhet i alla aspekter av vårt arbete kan vi bygga en stad som är väl rustad för framtiden, säger Bengt Gryckdal.

Projektet löper över tre år och inleddes formellt i september 2023. Den första versionen planeras vara klar under hösten 2024.

Här kan du läsa mer om arbetet med färdplanen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-23