Publicerad 2024-02-27

Kommunen presenterar idéskiss på nya spår

Inför medborgardialogen kring etableringarna klockan 18:00 på Verket i morgon onsdag 28 februari så presenterar kommunen en första idéskiss på hur nya skidspår kan dras så att de ligger utanför det område där växthus är tänkta att ligga.

Kart över spår som tillkommer.

Det här är en första idéskiss på spår som kan tillkomma. Den visar hur två nya slingor (grönmarkerade) skulle kunna skapas på kommunens egen mark, en slinga på cirka 8,5 kilometer (utgår från 5 km) som delvis utgörs av nuvarande 13-kilometersspåret, samt en helt ny slinga cirka 4 kilometer lång i ett område upp mot Gräfsåsens avfallsanläggning. Den stora pilen markerar ungefär var spåren möjligen kan kopplas ihop med Torråsens skidspår, men var det kan ske är i dagsläget en öppen fråga eftersom andra markägare och Trafikverket berörs. Rosa området markerar där man just nu räknar med att spår tas bort.

Idéskissen visar hur två nya slingor skulle kunna skapas på kommunens egen mark, en slinga på cirka 8,5 kilometer som delvis utgörs av nuvarande 13-kilometersspåret, samt en helt ny slinga cirka 4 kilometer lång i ett område närmare Gräfsåsens avfallsanläggning.

Tillsammans med övriga spår (2,5 km och 5 km) så skapar slingorna alltså två helt eller delvis nya spår på cirka 13,5 kilometer, och ett på 17,5 kilometer.

Tanken är att de ska ha både klassiska spår och skejtspår.

Mild topografi

Topografin i den tänkta spårterrängen är mild. Den övre slingan mot Gräfsåsens avfalls­anlägg­ning ser ut att kunna vända på cirka 445 meter över havet, alltså 45 meter högre än nivån för startpunkten vid parkeringen i Spikbodarna. Det ger tjugo höjdmeter till att jobba med jämfört med dagens spår i området.

Karaktären på slingorna är att de passar alla, från motionärer till elit som vill få till mängd­träning i lättare skidterräng.

(Texten fortsätter under filmen.)

Den här filmen visar vilka markytor som är aktuella i etableringen av datahallar och växthus. Filmen visar även vilka förutsättningar som man just nu jobbar utifrån när det gäller spår som kan tillkomma i Spikbodarnas skidområde. Tryck på “T” om du vill få filmen textad.

Koppla samman med Torråsen?

Någonstans längs den nya sträckningen finns planer på att koppla samman de nya spåren med Torråsens spårsystem.

Här måste Stuguvägen passeras med skidbro och var det närmare kan ske är i dagsläget en öppen fråga eftersom kommunen inte äger den marken.

Goda möjligheter

Skissen har tagits fram av Kultur och fritid på uppdrag av kommundirektör Anders Wennerberg.

- Idéskissen visar att det finns goda möjligheter att utveckla och förbättra Spikbodarna-spåren, även om en del av marken inom detaljplaneområdet används av växthus, gator, elinfra­struktur, dagvattenhantering och liknande, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Varför presenterar kommunen den här skissen just nu?

- Det är för att vi ska kunna ge en tydligare bild inför och under mötet på Verket på onsdag. Det är ett stort intresse hos allmänheten och vi vill presentera skissen så att idén kan diskuteras, säger Anders Wennerberg.

Hur ser du på att koppla ihop spåren i Spikbodarna med Torråsens spår?

- Här återstår mycket att göra. Andra markägare berörs, även Trafikverket, och kommunen kommer såklart att göra det här i samförstånd med dem. En sammankoppling skulle ge ett stort sammanhållet spårområde i lätt terräng, perfekt för alla som vill åka länge och med nya vyer under ett träningspass. Sedan öppnar det upp för nya anslutningspunkter och flera parkeringar, vilket behövs i framtiden. I dag är det ju ganska trångt på Spikbodarnas parkering, speciellt under helger när det är bra väder och fint skidföre, säger Anders Wennerberg.

När räknar du med att få ett färdigt förslag som kan genomföras?

- Nu ska detaljplaneprocessen ha sin gång. Vi ska inte föregå den, men vi kan jobba parallellt med spårens dragning utifrån vissa antaganden kring etableringens form, placering och storlek. Det kommer garanterat att dröja fram till hösten innan bilden klarnar ytterligare, så någon tidpunkt varken kan eller ska jag spekulera i, säger Anders Wennerberg.

Medborgardialog runt etableringarna äger rum i Verket, Prästgatan 50, i Östersund i morgon onsdag den 28 februari kl 18:00-20:00.

Länk till inbjudan

Mer information om etableringarna

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-27