Publicerad 2024-02-29

Höga betyg för socialtjänsten

Invånarna i Östersunds kommun är genomgående nöjda med stödet från socialtjänsten. Det framgår av resultatet från den årliga nationella brukarundersökningen.

Jämfört med föregående år är medborgarna i Östersunds kommun mer nöjda inom nästan alla områden. Störst förbättring är svaren för helhetssyn, där de som svarat är mycket nöjda med det stöd de fått. De är också mycket nöjda med det inflytande de har - och med hur de kan påverka hjälpen.

Brukarundersökningen samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Och den pågår under fem veckor. Kommuninvånare som får stöd under den här perioden erbjuds att svara på en enkät. Enkäten riktar sig till de som har kontakt med de myndighetsutövande delarna av socialtjänsten. I de ingår ekonomiskt bistånd, missbruksstöd, stöd för barn och unga, stöd för ungdomar från 13 år och uppåt och stöd för vårdnadshavare för barn 0 - 18 år

Totalt var det 65 medborgare som svarade på årets enkät. Det innebär att 27 procent av dem som tillfrågats svarade. Det är en lägre siffra än förra året. Då svarade 104 personer - eller 35 procent - på enkäten.

Här en sammanställning av årets brukarundersökning för socialtjänsten Pdf, 248.7 kB.

Här kommer du till hela redovisningen i Kolada

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-29