Publicerad 2024-03-01

Förskolorna Brittsbo och Regnbågen flyttar, förskolan Dungen avvecklas inte i det här skedet

Det beslutade Barn- och utbildningsnämnden vid sitt sammanträde den 28 februari.

Beslutsunderlag finns att de tal av i kommunens diarium.

Handlingar och beslutsunderlag

Vid flytten till nya förskolor kommer personalen ta hänsyn till enskilda barns behov och förutsättningar. Alla vårdnadshavare har fått information via Tempus och kommer få ytterligare information inom den närmaste veckan.

Färre barn i förskoleålder

Enligt befolkningsprognosen minskar antalet barn totalt i kommunen med ungefär 100 barn under 2024. Det innebär att:

  • vi får mindre pengar till våra förskolor
  • det finns många tomma platser totalt sett på förskolorna i Östersunds kommun.

Genom att flytta barnen från Brittsbo och Regnbågen kan vi fylla upp tomma platser på Sjöängen och Remonthagen. Det ger oss möjlighet att lägga mer medel på pedagoger och barnens utbildning i förskolan. Genom att samla vår utbildade personal på färre förskolor kan de dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra. Det hjälper inte bara till att höja kvaliteten på utbildning i våra förskolor, utan ger även våra medarbetare chansen att växa i sina yrkesroller och bidra mer effektivt till barnens utveckling.

I planeringen har vi säkerställt att vi fortfarande har så kallad ”luft”: alltså att vi har tillräckligt många lediga platser kvar, för att klara av både toppar och dalar i barnkullarna. Vi ska också klara av att ta emot inflyttade barn och möta en eventuell befolkningsökning. Vi står inför utmaningen att kommunen förväntas växa till 75 000 invånare till 2040, men på kort sikt ser vi att antalet barn minskar eller ligger fortsatt lågt under kommande år.

Brittsbo flyttar till Sjöängen

Förskolan Brittsbo flyttar till nyrenoverade förskolan Sjöängen, från och med den 1 augusti 2024. Verksamheten avvecklas i samband med sommarsammanslagningen som i år börjar 5 juli.

Brittsbo har varit en förskola med tillfälliga moduler och tillfälligt bygglov. Modulerna är av tillfällig standard och ska avyttras senast 2032. Det tillfälliga bygglovet skulle upphört och hade behövt förnyas redan 2028.

Kommunen ser att det troligtvis kommer finnas behov av en permanent förskola i Brittsbo i framtiden, men just nu är det för få barn på totalen i Lugnviksområdet.

Regnbågen flyttar till Remonthagen

Förskolan Regnbågen flyttar till Remonthagen från och med den 1 augusti 2024.

Anledningen till att verksamheten vid förskolan Regnbågen ska flytta till förskolan Remonthagen är att små enheter är svåra att driva både organisatoriskt och ekonomiskt. Inriktningen att avveckla mindre förskolor har funnits med i kommunens strukturarbete sedan 2022.

Dungen blir kvar

Förslaget var att avveckla förskolan Dungen. Nämnden beslutade att inte avveckla förskolan Dungen i det här skedet. Nämnden vill invänta hela Brunflos förskole- och skolstruktursutredning innan de fattar något beslut.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-01