Publicerad 2024-03-01

Medborgardialoger startas om stadsnära friluftsliv

Efter medborgardialogen kring etableringarna under onsdagskvällen så har kommunledningen beslutat att medborgare, markägare, föreningar och intressegrupper ska bjudas in till medborgardialoger kring hur de 10 miljoner kronor som avsatts till att utveckla det stadsnära friluftslivet bäst ska användas.

Medborgardialog på Verket

Medborgadialog om etableringarna hölls på Verket under onsdagskvällen. Nu påbörjas även arbetet med att ordna medborgardialoger om utveckling av det stadsnära friluftslivet.

- Jag och kommundirektören har kommit överens om att genomföra det här. Engagemanget kring friluftslivet är mycket stort och vi tror att slutresultatet blir bättre om medborgarna får vara med och komma med konstruktiva förslag och även vara delaktiga i de ofta svåra prioriteringarna som förtroendevalda ställs inför. Att utveckla det stadsnära friluftslivet på det här sättet känns helt rätt, säger Niklas Daoson, S, kommunalråd.

Hur ska det gå till?

- Det finns flera olika metoder att använda och kommunen arbetar ju kontinuerligt med dialoger i olika frågor. Exakt vilken metod som är lämplig här får vi återkomma till. Den bör rimligtvis fungera brett på nåt vis eftersom det handlar om olika områden utspridda i geografin, om olika aktiviteter, etc. Men det ska göras så bra som möjligt för att optimera både delaktighet och slutresultat, säger Niklas Daoson.

På tal om dialog, vad är din slutsats efter onsdagens medborgardialog om etableringarna?

- Ja, det är många slutsatser, men viktigast är ju att vi träffats och att fakta fått komma fram, samt att vi fört konstruktiva samtal med varandra. De var tuffa frågor och det är bra, det ska vara så. Jag tror att alla fick en tydligare och mer samlad bild av vad som händer runt etableringarna, vad de innebär och betyder för kommunen. Det är värdefullt för den fortsatta processen, säger Niklas Daoson.

Är det någon fråga du tar med dig?

- Det är många, men ett område där jag inser att perspektiven skiljer sig åt är hur vi ska agera i omställningens tid. Jag tycker ju att det är klokt att investera på ett sånt sätt att fossila utsläpp minskar, exempelvis genom datahallar som drivs med fossilfri el och ersätter datahallar som drivs med tungt klimatbelastande el. Jag tycker ju även att det är väldigt klokt att etablera växthus här hemma som drivs av spillvärme från dessa datahallar. Växthus här minskar fossilberoende transporter från växthus i Europa och tar andelar av växthus som drivs av exempelvis naturgas och som finns på platser där det är brist på vatten. Det är klokt, säger Niklas Daoson och tillägger:

- Men här blev det tydligt att det finns motstånd mot att ens investera i att förverkliga den här typen av värdefulla bidrag i den gröna omställningen, att det tydligen är bättre att inte göra något alls för att hålla nere utsläppen. Den logiken känns främmande för mig. Etableringarna kommer visserligen att generera ett visst klimatavtryck när de byggs, så är det, men det är just det vi måste göra för att på sikt kunna minska utsläppen globalt och klara omställningen och här vill Östersunds kommun och de etablerande företagen vara föregångare, säger Niklas Daoson.

Många frågor

Det kom cirka 160 engagerade medborgare som fick information från och ställde frågor till den politiska ledningen, berörda tjänstepersoner och de etablerande företagen EcoDataCenter, WA3RM och Jämtkraft.

Det fanns även möjlighet att ställa frågor via ett formulär via hemsidan, frågor som sedan lästes upp och fick svar.

Det kom ett mycket stort antal frågor via formuläret. Några fick svar under kvällen. Resten av frågorna arbetar nu berörda tjänstepersoner med. Frågorna och svaren kommer att publiceras på www.ostersund.se/verksmon så snart som möjligt, förhoppningsvis i mitten av nästa vecka.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-08