Publicerad 2024-03-01

Se filmerna om Sveriges nationella minoriteter

– De sista tvångsförflyttningarna i Sverige av samer ägde rum på 1940-talet. Det var 20 år innan jag läste böcker om tvångsförflyttningar i apartheidpolitikens Sydafrika, något som aldrig skulle kunna hända i Europa. Men det hände i Sverige så sent som 20 år tidigare, säger Lennart Rohdin.

På vår hemsida har vi flera korta utbildningsfilmer om Sveriges nationella minoriteter. Här presenterar vi två av filmerna; en om de nationella minoriteternas rättigheter och en om minoritetslagen.

samisk flagga framför rådhuset

Lennart Rohdin, sakkunnig och statlig utredare om nationella minoriteters rättigheter, fortsätter:

– När den allmänna folkskolan kom på 1840-talet fick den i uppgift att sprida den här bilden av att Sverige är ett land där man talar svenska och där det bor svenskar som talar svenska och ingenting annat. Och så såg det inte ut. Det hade inte sett ut så förut och så såg det inte ut fortsättningsvis och ser inte ut så idag heller. Det har aldrig gjort det. Sverige har alltid varit en mångfald. Men det fanns en politisk ambition att skapa ett enhetligt Sverige.

Se filmen ”Enfalden som aldrig var – nationella minoriteter i Sverige” där Lennart Rohdin berättar om vår långa historia av mångfald.

Minoritetslagens grundskydd

Marie B Hagsgård, tidigare president i Europarådets Expertkommitté för Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, berättar om minoritetslagens grundskydd som gäller för samtliga Sveriges nationella minoriteter.

Se filmen där Marie B Hagsgård berättar om minoritetslagen

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommunen och andra myndigheter.

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som är same och bor i Östersunds kommun har även rätt att kom­­municera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Läs mer om kommunens skyldigheter som samisk förvaltningskommun

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-01