Publicerad 2024-03-11

Skola och förskola i Lövsta till granskning

En ny detaljplan för Guckuskon 2 ska göra det möjligt att bygga en ny skola och en ny idrottshall vid Lövsta IP. Mellan den 11 mars och den 5 april skickas detaljplanen på granskning.

Karta över planområdet för Guckuskon 2

Karta över planområdet för Guckuskon 2

Tyck till

Granskningen pågår under perioden den 11 mars och den 5 april 2024.

Har du synpunkter/anmärkningar på planförslaget kan du lämna in eller sända in dem senast den 5 april 2024 till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen – så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Granskning

Granskningen ska visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Text

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-14