Publicerad 2024-03-13

Rapport från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen träffades tisdagen den 12 mars och gav klartecken till en ny skola på Frösön. Samtidigt avslogs ett medborgarförslag om en gångväg, och arbetet med kompetensförsörjning fortsätter.

En nyligen genomförd revision av kommunens arbete med personal- och kompetensförsörjning visar att kommunen visar vissa brister i den strategiska planeringen, där viktiga områden inte prioriteras tillräckligt i alla nämnder. För att tackla det här har kommunledningen utarbetat en rad rekommenderade åtgärder. Kommunstyrelsen gav kommundirektör Anders Wennerberg i uppdrag att se till att förslagen blir verklighet.

Klartecken för ny skola på Frösön

Platsen som valts för den nya skolan är Lövsta. Skolan i Lövsta beräknas stå klar 2027, för barn i åldrarna förskoleklass till årskurs sex (F-6). Satsningen inkluderar även en ny fullstor idrottshall, en skolgård utrustad med lekplatser och ska vara en skola som kan växa med framtida behov av befolkningstillväxt.

Skolan kommer också användas som tillfällig skola under om- och tillbyggnader av Vallaskolan och Östbergsskolan. Investeringen ligger på 380 miljoner kronor fördelat över fyra år. Detta inkluderar inte bara kostnaden för själva byggnaden utan även för vägar och infrastruktur i anslutning till skolan.

Kommunstyrelsen röstade även ja till ett tillägg av Effie Kourlos (C) om att ge kommundirektören i uppdrag att utreda kostnaden för utsläppsfri arbetsplats i och med byggnationen. En preliminär ansökan om bidrag för utsläppsfri arbetsplats är redan inskickad.

Nu ska ärendet vidare till Kommunfullmäktige, slutgiltigt beslut fattas där.

Inget övergångsställe mellan Snorres väg mot Vagled, Frösön

I ett medborgarförslag som har hängt med sedan 2022 föreslog initiativtagaren att det skulle byggas en gångväg (övergångsställe) mellan Snorres väg och infarten till Vagled för att skapa en säkrare passage över Rödövägen. Ett ärende som Kommunfullmäktige skickade till Tekniska nämnden för utredning. Nu avslås medborgarförslaget eftersom Trafikverket anser att hastigheten på Rödövägen är för hög för att det ska vara möjligt att anlägga ett övergångsställe.

Vad är ett medborgarförslag? Som medborgare kan du lämna medborgarförslag till kommunen, till exempel förändringar eller åtgärder. Det ger medborgarna möjlighet att direkt påverka politiska beslut och samhällsutveckling genom att lämna in förslag som politikerna måste ta ställning till.

Kommande sammanträde

Nästa kommunstyrelse äger rum tisdagen den 9 april.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-14