Publicerad 2024-03-22

Snart dags för dammbindning med saltlösning

Halterna av hälsoskadliga partiklar i centrala Östersund är fortfarande alldeles för höga. Därför måste vi dammbinda med saltlösning även i år. Vi bevakar partikelhalterna och vädret och sätter igång så fort det är rätt förutsättningar.

Ren och frisk luft är viktigt. Tyvärr är luften i Östersund full med partiklar som orsakar hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i luftvägarna. Barn och gamla är särskilt känsliga för luftföroreningarnas skadeverkningar.

Vi har mätt luftkvaliteten på Rådhusgatan sen 2020 och överskrider varje år EU:s miljökvalitetsnormer för PM10, den större storleken av luftburna partiklar.

Svart bil med takbox kör på Rådhusgatan en solig dag. Vägbanan är torr och grusig.

Bilar som kör på torr och grusig vägbana ger upphov till höga halter av hälsoskadliga partiklar.

Dubbdäck, bara vägbanor och grus är boven

Partiklarna kommer framförallt från trafiken. När snön börjar smälta bort men det fortfarande ligger kvar grus på vägbanorna och vi kör med dubbdäck blir det extra mycket partiklar i luften. För att få ner halterna och göra luften säkrare att andas måste vi under vårarna dammbinda. Det gör vi genom att sprida saltlösning på vissa gator i centrala Östersund.

Gå eller cykla!

Lämna bilen hemma. Många av dem som väljer att köra bil i centrala Östersund har mindre än fem kilometer från sitt hem till den plats de ska till. De allra flesta av oss kan förflytta sig den sträckan utan bil. Välj istället att gå, cykla eller ta bussen. Det minskar slitaget på vägbanan och ger mindre partiklar i luften. Dessutom är det bättre för din hälsa!

Se upp för halka

Att dammbinda med saltlösning har sina nackdelar: det kan bli väldigt halt på vägarna. Vi kommer att sätta ut varningsskyltar och vill uppmana motorcyklister att undvika att köra i centrala Östersund under tiden vi dammbinder. För att undvika olyckor. Som alltid ska hastighetsbegränsningar hållas.

Den stora vårstädningen

En viktig del i att minska mängden partiklar i luften är att sopa upp vinterns grus. I förra veckan påbörjades sopningen och för att minska dammet under sopningen vattnar vi samtidigt.

Vi är inne i en period med höga partikelhalter. För att vi ska kunna sprida saltlösningen måste det vara plusgrader, annars fungerar det inte. Hur länge vi måste dammbinda beror också på vädret, blir det en blöt vår med mycket regn behöver vi dammbinda mindre. Blir det en torr vår med lite regn behöver vi dammbinda mer.

Se mätvärden i realtid

Här kan du se mätvärden i realtid från vår mätstation på Rådhusgatan i Östersund

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-22