Publicerad 2024-03-25

Svar på frågor som kom under medborgardialogen på Verket

Medborgardialog på Verket

Medborgardialogen ägde rum på Verket den 28 februari i år.

Under medborgardialogen på Verket i Östersund den 28 februari skickades ett stort antal frågor in till mötet. Ett mindre antal hann besvaras under mötet. Resten har nu besvarats och redovisas i ett dokument här nedan.

Svaren speglar läget i processen i slutet av mars 2024. Observera att nya omständigheter och faktaunderlag kan göra svaren inaktuella, det är något att ha med sig när man läser svaren.

Länk till PDF med frågor och svar. Pdf, 216.6 kB.

Frågor och svar i detta PDF-dokument kommer att uppdateras och läggas in i redan befintliga frågor och svar på sidan www.ostersund.se/verksmon. Det kommer att ske om cirka en månad.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-27