Publicerad 2024-04-01

Engelska blir nytt huvudspråk i Östersunds kommun

För att attrahera nya etableringar, evenemang och invånare övergår Östersund som första kommun i Sverige till engelska som officiellt språk. Ambitiösa tillväxtmål, Natomedlemskapet och en alltmer globaliserad värld anges som skäl för språkbytet.

Den brittiska flaggan vajar framför Östersunds rådhus.

Den brittiska flaggan kommer flaggas med jämna mellanrum för att påminna oss om att prata engelska.

Språkbytet kommer att genomföras etappvis under en treårsperiod, och om allt går som det ska kommer Östersund vara första kommun att ha övergått till engelska som kommunspråk år 2027. Samtal om språkanpassningar pågår i många tillväxtkommuner, men i dagsläget är det bara Östersund som har fattat beslut om att helt byta språk.

Tillväxtmålet som kommunen har satt är att vi ska bli 10 000 fler invånare innan år 2040. Många norrlandskommuner har också ambitiösa mål, och för att sticka ut i mängden behövs nya tag.

– Tänk dig att du är en programmerare som gått på ett av världens mest prestigefyllda universitet: Östersund ska vara ett självklart alternativ när du letar efter din framtida bostadsort, this is it! säger Anders Wennerberg kommundirektör.

Ökar våra möjligheter att få Natobas i Östersund

Med Natomedlemskapet kommer även möjligheterna att få militära anläggningar till kommunen. Språkbytet antas vara en stor fördel i konkurrensen om en framtida Natobas på svenskt territorium.

– När språkbytet är fullt genomfört kommer vi att kunna erbjuda engelskspråkiga etableringar, även militära, något väldigt eftertraktat: a seamless cooperation. Det kommer spara mycket resurser för både dem och oss. Win-win helt enkelt, säger Anders Wennerberg.

I dagarna börjar etapp 1 av språkbytet från svenska till engelska i Östersunds kommun, då det nya intranätet lanseras som är helt och hållet på engelska. I senare etapper kommer den externa kommunikationen att byta språk, och arbetsspråket kommer i huvudsak att vara engelska.

– Vi behöver bli fler i vår kommun, och för att säkra den utmaningen räcker det inte med den inflyttning vi har nu, you do the math, säger Anders Wennerberg.

Lena Ling och Anders Wennerberg

Lena Ling, Language Change Director, och Anders Wennerberg, kommundirektör.

Svenskan och samiskan då?

Frågan som brukar dyka upp i dessa sammanhang är hur det blir med svenskan, och även sydsamiskan, om vi ska gå över ännu mer till engelska?

Svaret är att svenskan kommer finnas kvar, i dialog med äldre medborgare och andra som önskar det.

– Allt annat vore ju unthinkable. Vi vill ju inte kasta någon under bussen, säger Anders Wennerberg

Vad gäller sydsamiskan kommer Östersund som samisk förvaltningskommun att fortsätta verka för revitalisering av sydsamiskan. Samiskan kommer sannolikt även att tjäna på att inte behöva konkurrera lika mycket med svenskan.

Frösön blir Frozen

Att kommunicera på ett språk som ett par miljarder av jordens befolkning behärskar, istället för bara ett tiotal miljoner, är något Lena Ling ser som en självklar fördel. Hon är språkbyteschef på kommunen och kommer snart gå under sin titel Language Change Director, eller LCD.

Det finns redan engelska översättningar av de vanligaste ortsnamnen och andra så kallade toponymer: Storsjön har sin naturliga översättning Big Lake, Gustav III:s Torg blir kort och gott Garfield Square och Frösön får namnet Frozen för att attrahera barnfamiljer berättar Lena Ling:

– Det ska inte vara svårt att få huvudet runt de nya namnen. Det ska vara lätt att läsa och uttala för alla, och gärna ha en familjär och hjärtlig touch, när vi översätter toponymer.

Hjälper andra kommuner

Lena för också dialog med närliggande kommuner om hur vi kan hjälpa dem med språkanpassningar, så de inte hamnar på efterkälken:

– Våra grannkommuner har av naturliga skäl mindre resurser och ska inte behöva göra allt jobb själva. Som exempel har vi provöversatt kommunnamnen: Hookif och Mountain är förslag vi skickat till Krokom och Bergs kommun. Ragunda och Bräcke har vi ännu inte landat i en bra översättning för.

Nya namn på förvaltningar och sektorer

Östersund kommuns förvaltningar och sektorer har fått nya namn, till exempel Culture and Free Time Administration för Kultur- och fritidsförvaltningen och Meal Time Service för måltidsservice.

– Förvaltningsnamn och andra kommuninterna ord får grannkommunerna gärna låna av oss straight off the bat, säger Lena Ling.

Personer på konferens med grupparbete.

Foto: Scandinav Bildbyrå

Skolengelska duger

Kommunanställda kommer att få språkträning med hjälp av AI och Lena Ling poängterar att det inte kommer krävas alltför mycket:

– Det är inte meningen att vare sig anställda eller medborgare i kommunen ska tala engelska på Oxfordnivå. Skolengelska är good enough. De flesta av oss, både nuvarande och framtida invånare som vi kan locka hit, kommer ju ha engelska som andraspråk.

Kommuninvånare kommer också att erbjudas språkträning, så kallad English for Residents, som kommer att startas upp våren 2025.

Ser över vägskyltarna

Alla kommunens förvaltningar kommer att beröras av språkbytet, på Teknisk förvaltning pågår samtal om gränserna för omställningen:

– Vi har inlett en dialog med Trafikverket för att se över om våra vägskyltar kan anpassas och hastighetsgränser kan anges i miles per hour istället. Alla medborgare ska ha rätt att förstå hastighet och avstånd, säger Lena Ling.

Språkbytet i korthet

Etapp 1 – 1 april 2024

Kommunens nya intranät som idag heter Insidan lanseras med det nya namnet ”The Inside”, och är enbart på engelska.

Etapp 2 – oktober 2024

Hemsidan, blanketter, e-tjänster och myndighetsutskick övergår till engelska. Parallellt utbildas samtliga medarbetare i kommunen i engelska, utifrån sin nivå.

Etapp 3 – februari 2025

Arbetsplatsträffar (APT:er), byter namn till Work Place Meetings (WPMs) och hålls på engelska. Parallellt övar medarbetare på att utföra sin service på engelska.

Etapp 4 – augusti 2025

Skolor och förskolor bedriver undervisning på engelska till minst 50%

Etapp 5 – januari 2026

Politiska möten hålls på engelska, och protokollen blir tvåspråkiga. Parallellt samarbetar kommunen med myndigheter för att säkerställa att alla lagkrav uppfylls i samband med språkbytet.

Etapp 5 – augusti 2026

Om protokoll och demokratiska processer uppfyller alla lagkrav går alla nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige över till engelska och då är Östersund officiellt en engelskspråkig kommun.

Etapp 6 – januari 2027

All undervisning i skolor och förskolor sker 100% på engelska.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-01