Publicerad 2024-04-16

Information om pågående varsel om strejk från Kommunal

Den 8 april meddelade fackförbundet Kommunal att de varslar om strejk för sina medlemmar. Strejken, som berör vissa anställda inom kommunens verksamheter, planeras starta den 18 april om inte förhandlingarna leder fram till ett avtal.

De arbetsplatser och yrken/ arbetsuppgifter som berörs är:

  • Arbetsplats Fagerbacken: renhållningsarbetare, chaufför och renhållningsarbetare/chaufför
  • Arbetsplats Sporthallen, köket: kock, kockbiträde, restaurangbiträde, ekonomibiträde
  • Arbetsplats Storsjöbadet: badvakt, badmästare, övrig badpersonal, simskolelärare och cafépersonal

Hur kommer strejken att påverka mig som kommuninvånare?

Om strejk bryter ut 07.00 den 18 april innebär det att teknisk förvaltningens verksamheter som måltidsservice och avfallshantering påverkas. Exempelvis kan lunchserveringen på JGY påverkas. Vidare påverkas Storsjöbadet som kommer att behöva stänga för allmänheten om strejken bryter ut.

Östersunds kommun undersöker alternativa sätt att hålla verksamheten igång om det skulle bli strejk.

Hoppas på överenskommelse

Parterna i konflikten är Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Fackförbundet Kommunal, kärnan i konflikten ligger inte på en lokal utan en nationell nivå. Östersunds kommun hoppas att parterna kommer till en lösning i konflikten.

I dagsläget vet vi inte om strejk kommer att utbryta torsdagen den 18 april eller om förhandlingarna kommer att leda fram till ett avtal. När vi vet omfattning och konsekvenser kommer vi att informera mer här på ostersund.se.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-17